Scaleups er fremtidens vækstmotorer

Den danske vækststrategi, der primært fokuserer på smv’er og etablering af nye startups, udfordres af et nyt globalt vækstparadigme. Det siger, at indsatsen i højere grad bør målrettes virksomheder med skaleringspotentiale, eller såkaldte scaleups, da det er dem, der især skaber vækst. Det viser Mandag Morgens analyse af globale tendenser inden for vækstskabelse og iværksætteri. Sammen med en kortlægning af Danmarks regionale vækstpotentiale vil ideen blive udfoldet på en konference arrangeret af Danske Regioner og Mandag Morgen 27. oktober i København. 

Et nyt vækstparadigme er ved at tage form i den globale økonomi. Tiltagende globalisering, ny teknologi og digitalisering udfordrer de nationale vækstmodeller og udsætter lokale erhvervsmiljøer for hård global konkurrence. Samtidig stresser megatrends som klimaforandringer og grøn omstilling skabelsen af vækst og arbejdspladser.

Det tvinger nationer og virksomheder til at nytænke deres vækststrategier. Og en stigende erkendelse, globalt, er, at nøgleordet for fremtidens vækstskabelse – og dermed for national velfærd og konkurrencekraft – er velfungerende, innovative regioner, der kan fungere som rugekasser for nye højvækstvirksomheder.

Det viser Mandag Morgens analyse af globale tendenser inden for vækstskabelse og iværksætteri. Analysen udfordrer Danmarks hidtidige vækstsatsning, der i særlig grad bygger på brede, nationale rammebetingelser med fokus på små virksomheder og etablering af nye startups. Indsatsen bør i langt højere grad målrettes og understøtte virksomheder med skaleringspotentiale, eller såkaldte scaleups, viser analysen, der danner baggrund for en konference om Danmarks fremtidige vækstpolitik i slutningen af oktober. Se tekstboks.

Login