SDU-formand: Nye bestyrelsesregler for universiteterne er et kafkask system

Da universitetsloven sidste år blev ændret, var det for at sikre bedre rammer for ledelserne og tydeliggøre bestyrelsens rolle. Men den gør det stik modsatte, mener Lars Nørby Johansen, formand for SDU og universitetsbestyrelsernes formænd. Systemet er blevet unødigt bureaukratisk og kontraproduktivt.

En bestyrelsesformand har styr på bestyrelsen. Han har styr på ledelsen, og han kender sin rolle i styringskæden. Ja, han kan nærmest forklare hele systemet i søvne, skulle nogen engang forsøge sig med dén form for skolelærertest.

Men så kommer der en og laver det hele om, og pludselig forstår bestyrelsesformanden ingenting.

Universitetsloven fra sidste år er et godt eksempel på ovenstående. Tag bare det punkt i loven om, hvordan nye bestyrelsesmedlemmer skal rekrutteres. Det involverer et sandt virvar af organer, som de kaldes i lovteksten, og når selv en dreven bestyrelsesformand som Lars Nørby Johansen, formand for Syddansk Universitets bestyrelse og tillige formand for universitetsbestyrelsernes formænd, skal forsøge at forklare, hvordan rekrutteringen skal foregå, er han nødt til at starte med konklusionen: 

Login