Social milliardindsats sker i blinde

Mens vi tager det for givet, at lægens medicin er gennemtestet og har dokumenteret effekt, så er det langtfra tilfældet med den kur, vi tilbyder samfundets socialt udsatte. Her hersker metodefrihed over dokumentationskrav, og i de fleste tilfælde aner de sociale myndigheder ikke, om metoderne virker. Men uden en vidensbaseret tilgang, får Danmark aldrig bugt med den tunge sociale arv, som betyder, at vi taber hvert femte barn til et liv på kanten. Det mener en række af landets førende eksperter i socialt arbejde, som efterlyser mere forebyggelse og mere evidens i den sociale indsats. Vi bruger flere penge på socialt arbejde, end vi bruger på skoler, sygehuse og universiteter tilsammen. Men vi gør det alligevel i blinde, siger de.

Danmark kan få en skinnende medalje for at give flere og flere danskere helt unikke muligheder for at tage et eller to trin op ad den sociale rangstige.  En vigtig forklaring har været, at stadig flere fortsætter deres uddannelse efter 10. klasse. Men medaljen har også en bagside, fordi hver femte ung stadig afslutter sin uddannelse med netop folkeskolens 10. klasse og bagefter er henvist til de ufaglærte job, der bliver stadig færre af.

Netop derfor er det særligt alarmerende, når alt tyder på, at den gode udvikling ikke vil fortsætte i samme tempo som hidtil. Det siger professor Martin Munk, leder af Center for Mobilitetsforskning ved Aalborg Universitet.

”Det ser ud til, at udviklingen er bremset op i begyndelsen af 00’erne. I overført betydning kan man sige, at vi har plukket de lavesthængende frugter, så vi nu står tilbage med den gruppe af unge, der har sværest ved at blive flyttet,” siger han.

Login