Ti topledere til Christiansborg: Kom nu videre

Verden buldrer afsted og den globale konkurrence venter ikke på Danmark, fordi politikerne bruger tiden på fnidder og slagsmål. Det er budskabet fra topcheferne i ti af landets stærke eksportvirksomheder til politikerne på Christiansborg. Drop trakasserierne og fokuser i stedet på at styrke Danmark i den globale konkurrence, siger de enigt. Mandag Morgen har bedt topcheferne give deres ønsker for efterårets politiske sæson.

Peder Tuborgh, koncernchef, Arla Foods:

“De seneste uger og måneder har handlet mere om fnidder end politik. Når Folketinget åbner igen, er det mit håb, at det igen bliver tid for de store politiske reformer samt lysten og modet til at forandre samfundet til det bedre, så det forbliver intakt og bliver forstærket. Danmark fortjener at få sat en politisk dagsorden, der gør, at vi som samfund styrker konkurrencekraften i den globale landsby. I det lys er der masser af ting at forholde sig til i alle dimensioner.

Som topleder i en global virksomhed kan man godt indtage det synspunkt, at vi nok skal bestå, uanset hvad der sker i Danmark. Omvendt skylder vi også som borgere, virksomhedsledere, politikere og medier at spørge os selv: Står Danmark maksimalt godt rustet til, at vi kan begå os i en global udvikling? Jeg tvivler faktisk på, at vi forstår den udfordring. Set fra min synsvinkel i en stor virksomhed er det tydeligt, at vi hver dag skal løbe stærkere og stærkere, og at spillereglerne hele tiden ændrer sig. Landet Danmark er underlagt de samme kræfter. Det må vi forholde os til.

Login