Uber and out: Debatten om platformsøkonomien skal genstartes

Nu hvor Uber som altoverskyggende platformsvirksomhed har lukket sin tjeneste i Danmark, ser eksperter, erhvervsorganisationer og danske deleøkonomiske virksomheder en mulighed for en normalisering af debatten om deleøkonomien, så det forventede milliardstore uindfriede vækstpotentiale kan høstes.

Uber har lukket sin app i Danmark. Og det kan man enten glæde eller ærgre sig over.

Men hvis drillerier mellem Liberal Alliances Joachim B. Olsen og SF’s Karsten Hønge dermed forstummer en tid, er Ubers exit også en oplagt mulighed for at refokusere arbejdet med at få platforms- og deleøkonomien til at fungere bedre i Danmark, så det uindfriede vækstpotentiale i de nye digitale tjenester kan give fremgang for hele den danske samfundsøkonomi.

Sådan lyder forhåbningerne hos flere danske platformsvirksomheder, eksperter og store erhvervsorganisationer. De er bredt set ærgerlige over Ubers exit, men håber på, at Uber som den altoverskyggende aktør inden for platforms- og deleøkonomien med sit farvel til det danske marked ikke bliver et permanent tilbageslag for udbredelsen af platformsøkonomiske tjenester i Danmark, men måske kan give luft til en mere fornuftig politisk debat og en afbalanceret regulering af de nye digitale forretningskoncepter.

Login