Udlændingedebatten kan koste Danmark dyrt

Hver gang, vi har oplevet stor økonomisk fremgang i Danmark, er det sket, fordi vi har formået at åbne os mod verden. Sådan har det været siden 1864, påpeger flere eksperter. Da Berlinmuren faldt og den moderne globalisering for alvor tog fart, herskede der i Danmark politisk konsensus om, at åbenhed mod omverdenen var en dansk dyd. Siden er verden blevet endnu mindre, men danske politikere har haft travlt med at lukke os mod omverdenen og gøre det fremmede til noget farligt. Det vil koste os dyrt i form af tabt konkurrence om den internationale talentmasse, påpeger de. Dansk erhvervsliv kan ikke klare sig uden udlændinge – vi er allerede i dag afhængige af såvel de højtuddannede som de ufaglærte, viser opgørelser.

Det seneste års politiske udlændingedebat fortæller historien om en politisk debat, der fremstiller indvandring som en trussel frem for en mulighed – som en omkostning frem for en gevinst for samfundet: fra kommunernes problemer med at huse syriske flygtninge, over østeuropæiske håndværkere der tager vores arbejdspladser, og til mulighederne for at favorisere indvandrere, der ligner os selv.

Og sådan er det til trods for, at OECD’s seneste rapport om immigration ”The 2014 International Migration Outlook” konkluderer, at ”indvandring er en styrke, ikke et problem” for OECD-landene. 

Flere eksperter og erhvervsfolk advarer nu om, at politikernes negative tone er ved at koste os en ellers årelang tradition for åbenhed – en tradition, som i høj grad har været en forudsætning for vores nuværende velstand. En af dem er Steen Andersen, lektor på CBS og medforfatter til bogen Creating Nordic Capitalism: The Business History of a Competitive Periphery”.

Login