Udskilningsløb i cleantech-branchen

Den globale cleantechindustri står over for at redefinere sig selv. Det sker under pres fra massiv, global konkurrence, krav om pris-reduktioner og skifergassen, der truer udbygningshastigheden for vedvarende energi. Skal danske virksomheder fortsat være med i den grønne elite, skal de blive bedre til at indgå strategiske alliancer og positionere sig til grønne udviklingsprojekter i verdens nye vækstcentre.

”Cleantech er på vej til at blive en netværksindustri. Kunderne vil have løsninger, ikke kun komponenter. De, der er bedst i stand til at udnytte partnerskaber og netværk, bliver fremtidens vindere.”

Så kontant trækker Michael Lentge Andersen, chef for strategiske alliancer og partnerskaber i pumpekoncernen Grundfos, udfordringerne op for den globale cleantechindustri. Grundfos, der selv er et af Danmarks ældste, største og mest hæderkronede cleantechselskaber, har igennem mange år været verdensledende inden for transport af vand. En helt afgørende teknologi til at få mest muligt ud af klodens livsvigtige men begrænsede vandressourcer.

Men i takt med at cleantechmarkedet er blevet mere modent, og der er kommet mere fokus på miljø- og energieffektive løsningers betydning for økonomien, er det ikke længere nok for Grundfos blot at sælge pumper.

Login