God undervisning betaler sig ikke

Det giver hverken penge, prestige eller professorater at undervise på de videregående uddannelser. Politikerne er enige om, at den kommende generation skal være den bedst uddannede nogensinde. Men at uddanne dem er et lavstatusjob på universiteterne. Her er det forskning, man lægger vægt på, når man ansætter, forfremmer og aflønner de ansatte. God undervisning får man ingen point for.
“De, der går op i undervisningen, gør det af et godt hjerte,” siger Steen Hildebrandt, professor ved Aarhus Universitet og medlem af Mandag Morgens Velstandsgruppe.  Færre end 10 pct. af studielederne vurderer, at de har mulighed for at belønne de gode undervisere. I andre lande har undervisningen af de studerende langt højere status på universiteterne. I USA ses det f.eks. som en nøgleforudsætning for at bevare universitetets prestige og indtægtsgrundlag.  Og i lande som Holland og Sverige har man langt større tradition for at måle – og belønne – kvaliteten af undervisningen. Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R), der var blandt paneldeltagerne ved sidste uges Mandag Morgenmøde, siger nu, at hun vil se på nogle af løsningsforslagene i den kommende kvalitetsreform:
“I dag er opfattelsen på de danske universiteter, at det er finere at forske end at undervise. Det er et alvorligt problem, og det skal vi lave om på.”

Alle kender efterhånden det politiske omkvæd: Danmark skal have den bedst uddannede generation nogensinde. Det er regeringens politik, det var den foregående regerings politik og regeringens før den. Så mange unge som muligt skal tage en videregående uddannelse, og ungdommen gør, som de voksne siger. Optaget på universiteterne og de øvrige videregående uddannelser er steget dramatisk de seneste årtier. Alene siden 2006 er det vokset med 50 pct., og sommer efter sommer fryder politikere sig over, at der igen er sat rekord. I 2014 åbnede uddannelsesstederne dørene for mere end 65.000 nye studerende, heraf 29.000 på universiteterne.

Undervisere bliver ikke belønnet for at undervise" caption="Figur 1  

Figur 2  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/5ac2e-van_fig02_ledelsen-nedprioriterer-undervisni.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/03f1e-van_fig02_ledelsen-nedprioriterer-undervisni.png | Forstør   Luk

Studielederne på universiteterne mener hverken, at de har mulighed for at belønne gode undervisere, eller at cheflaget over dem lægger tilstrækkelig vægt på god undervisning. Der er noget at lære fra de øvrige videregående uddannelser.

Kilde: Nye veje og høje mål, Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser, 2014. [/graph]

Men selvom de studerende fylder godt op på universiteterne, betyder de ikke det store for de forskere, der skal undervise dem: Hvis du vil frem i den akademiske verden, er der ingen point at hente på at være en god underviser.

Det er én af hovedudfordringerne på universiteterne, lyder det fra regeringens Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser, der barslede med sin tredje og sidste rapport i torsdags. Rapporten konkluderer, at det er forskning, der er vejen til en stor løncheck og en glorværdig karriere på universiteterne. Undervisning er der hverken penge, prestige eller fremtid i.

Kvalitetsudvalget har gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt de universitetsansatte. Her svarer kun hver tiende, at forelæsninger, holdundervisning og vejledning betyder noget for deres løn og karriere. Og under en fjerdedel oplever, at god undervisning høster anerkendelse fra ledelsen. Se figur 1.

Selv studielederne erkender, at man ikke får point for at være god til at lære fra sig. Færre end hver tiende svarer, at de kan belønne dygtige undervisere, og under 40 pct. mener, at deres egne chefer lægger nok vægt på undervisningskompetencerne, når de ansætter nye medarbejdere eller forfremmer de gamle. Se figur 2.

[graph title="Ledelsen nedprioriterer undervisning" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: Nye veje og høje mål, Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser, 2014 

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen erkender problemet. ”I dag er opfattelsen på de danske universiteter, at det er finere at forske end at undervise. Det er et alvorligt problem, og det skal vi lave om på,” sagde ministeren i sidste uge på Mandag Morgens debatmøde om kvaliteten af de danske universitetsuddannelser. Se også tekstboks.

I paneldebatten deltog også direktør for tænketanken DEA Stina Vrang Elias, tidligere departementschef Jørgen Rosted og professor ved Aarhus Universitet Steen Hildebrandt, der alle er medlemmer af Mandag Morgens Velstandsgruppe.

På baggrund af oplæg fra økonomiprofessor Jakob Roland Munch, der er medlem af kvalitetsudvalget, og Jakob Ruggaard, der er formand for Danske Studerendes Fællesråd, diskuterede panelet, hvordan man løfter kvaliteten på de videregående uddannelser.

Det er netop hovedspørgsmålet for den kvalitetsreform, som uddannelsesministeren vil præsentere til foråret. Og selvom debattørerne havde mange forskellige bud på svaret, var de enige om, at der er brug for et.

Som Steen Hildebrandt udtrykte det:

"Jeg har været mange år i systemet. Og min opfattelse er nu som dengang, at der ikke er skyggen af prestige i at undervise på universitetet. De, der går op i undervisningen, gør det af et godt hjerte. De gør det på trods af systemet, ikke på grund af det."

Danske studerende lærer for lidt

Også Jørgen Rosted trak på sine egne erfaringer.

Som nyuddannet økonom underviste han i en årrække på Københavns Universitet, og i sluthalvfjerdserne var han til en konference om makroøkonomi i London. Ligesom mange andre af de forsamlede økonomer var han indkvarteret på et kollegium midt i byen. Mens de fleste brugte aftenerne på at hyggesnakke i fælleskøkkenet, sad én af de andre og bladrede og skriblede løs i en stor stak papirer. Det var den amerikanske professor og senere nobelprismodtager Lawrence Klein. Han havde opgaver med, som skulle rettes.

Da Rosted en aften sad ved siden af Klein, genkendte han flere af kurverne og titlerne på bøgerne, de studerende henviste til i opgaverne. Det viste sig, at professoren rettede opgaver i nationaløkonomi fra 2. semester – nøjagtig samme fag, som Rosted selv underviste i.

”Det kom fuldstændig bag på mig. Ingen professor på Københavns Universitet ville nedværdige sig til at beskæftige sig med grundlæggende nationaløkonomi på 2. semester. Det havde man eksterne lektorer som mig til,” forklarede han.

Amerikanske studerende lærer mere" caption="Figur 3  

Figur 4  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/cd67b-van_fig04_saadan-bruger-forskerne-deres-tid2.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/0c197-van_fig04_saadan-bruger-forskerne-deres-tid2.png | Forstør   Luk

Forskerne på de danske universiteter bruger dobbelt så meget tid på at forske som på at undervise. Knap halvdelen af deres arbejdstid går med at forske og ca. en fjerdedel på at undervise og vejlede.  N=12.411.

Kilde: Nye veje og høje mål, Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser, 2014. Note: Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1.008 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år i perioden 19.-28. november 2014. [/graph]

Og Lawrence Klein satte ikke bare røde streger i opgaverne. Han skrev udførlige kommentarer på siderne og indkaldte flere studerende til møder på sit kontor, hvis der var brug for at forklare en model eller teori nærmere.

”Jeg spurgte ham hvorfor. ’Det behøver du da ikke,’ indvendte jeg. Han så overrasket på mig og sagde: ’Jo, det bliver jeg i aller højeste grad nødt til. Hvis vi ikke tiltrækker de bedste studerende, bliver vi et dårligt universitet.’ Det synspunkt havde jeg aldrig hørt i Danmark,” sagde Jørgen Rosted på debatmødet.

Måske er det forklaringen på, at danske studerende lærer mindre end de amerikanske. For det gør de, vurderer Kvalitetsudvalget, der har sammenlignet undervisningskvaliteten ved hjælp af en metode, der bruges internationalt i lande som USA, Storbritannien, Canada og Kina. Her beder man bl.a. de studerende om at tage stilling til studiemiljøet, koblingen mellem teori og praksis samt kontakten med underviseren. På samtlige otte parametre i undersøgelsen scorer danskerne lavere end amerikanerne. Se figur 3.

Professor i økonomi og medlem af kvalitetsudvalget Jakob Roland Munch forklarer, at resultatet viser, at der er rum for forbedring:

”Det er selvfølgelig svært at måle læring og engagement, fordi mange forskellige faktorer spiller ind. Men det er tankevækkende, at vi ligger under USA på alle otte indikatorer. Det tyder på, at de studerende ikke får nok ud af undervisningen,” sagde han på Mandag Morgenmødet.

Forskning fylder mest i stillingsopslag

Undervisningen fylder heller ikke meget i forskernes hverdag. I mandags offentliggjorde Tænketanken DEA en analyse, der viser, at de bruger knap halvdelen af deres arbejdstid på at forske og en fjerdedel på at undervise. Se figur 4.

[graph title="Sådan bruger forskerne deres tid" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: Survey af universitetsforskeres samarbejde med det omgivende samfund, DEA, 2014. 

Det er ikke overraskende, hvis man ser på, hvad universiteterne lægger vægt på, når de slår job op. Sidste år gennemgik Danmarks Evalueringsinstitut samtlige 657 jobopslag fra danske universiteter i perioden 1. juni 2013 til 31. maj 2014. En ordoptælling viste, at undervisning fylder 21 pct. mindre end forskning i stillingsopslagene.

En del af forklaringen er, at universiteterne har skruet voldsomt op for antallet af postdocstillinger på bekostning af adjunkturer. Se figur 5. Og mens adjunkterne er ansat til at forske og undervise, skal de fleste postdocer kun forske.

Formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob Ruggaard, vil have udviklingen vendt, så flere bliver ansat til at undervise, og han mener, universiteterne bør give de studerende større indflydelse på, hvem de ansætter. På Københavns Universitet har de studerende siden 2013 siddet med i ansættelsesudvalgene, der beslutter, hvem universitetet skal ansætte i de faste stillinger. Og sådan bør det være alle steder, mener Jakob Ruggaard:

”De studerende er interesserede i at få god undervisning, så hvis vi er med i ansættelsesudvalgene, kommer undervisningskompetencer til at fylde mere i processen,” sagde han på mødet.

Steen Hildebrandt var dog skeptisk:

[graph title="Universiteterne ansætter ikke undervisere" caption="Figur 5  " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/d0dc4-van_fig05_universiteterne-ansaetter-ikke-undervisere.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/b5151-van_fig05_universiteterne-ansaetter-ikke-undervisere.png" text="I løbet af de seneste 10 år har postdocerne overhalet adjunkterne på landets universiteter. Når du er ansat som postdoc, er du primært ansat til at forske, mens adjunkterne både skal forske og undervise."]Kilde: Akademikerne & Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2014. [/graph]

”Det hjælper ikke, at de studerende sidder med på sidelinjen, når der skal ansættes medarbejdere på universiteterne. De skal have reel indflydelse, og jeg synes, man har set mange eksempler på skindemokrati, hvor indflydelsen har været der formelt, men ikke reelt.”

I stedet bør man finde måder at evaluere underviserne og belønne de bedste, mente Hildebrandt, der dog ikke kom med konkrete forslag.

Lønbonus eller læringstaxameter?

På et universitet som Harvard kan god undervisning kaste både forskningsmidler og lønbonus af sig. Her kårer man hvert år de bedste undervisere på baggrund af bl.a. de studerendes evalueringer og deres eksamensresultater.

Også på Lund Universitet har man valgt at honorere gode undervisere med både titel og lønforhøjelse. På universitetets tekniske fakultet, Lunds Tekniska Högskola, kan underviserne søge om at blive optaget i det pædagogiske akademi, hvilket giver dem ret til at kalde sig ”Excellent Teaching Practitioner”. Det giver også flere penge i lønningsposen. For at blive optaget skal underviserne gennemgå en pædagogisk efteruddannelse og godkendes af andre medlemmer af akademiet. Nøjagtig som forskere vurderer hinandens forskning, vurderer underviserne her hinandens undervisning.

Mandag Morgenmøde: Hvem skal Danmark leve af?

Mandag den 26. januar afholdt Mandag Morgen et debatmøde med uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen og tre medlemmer af Mandag Morgens Velstandsgruppe: adm. direktør for tænketanken DEA Stina Vrang Elias, tidl. departementschef Jørgen Rosted og professor Steen Hildebrandt.
Med indspark fra medlem af kvalitetsudvalget og professor i økonomi Jakob Roland Munch og formand for Danske Studerendes Fællesråd Jakob Ruggaard diskuterede panelet, hvordan Danmark får de videregående uddannelser i verdensklasse, som vores velstand er dybt afhængig af. Arrangementet var det andet MANDAG MORGENMØDE i en række, der sætter fokus på Danmarks konkurrenceevne og velstand.

Adm. direktør i Tænketanken DEA Stina Vrang Elias efterlyste netop den slags værktøjer på mødet. Hun foreslog også et læringsparameter, som man kender det fra Holland, og som man tidligere har talt om at indføre på ungdomsuddannelserne herhjemme: Hvor det nuværende taxametersystem belønner universiteterne for at få folk igennem studierne, skal en del af taxameterpengene i stedet fordeles efter såkaldt ”læringstilvækst”. Man måler de studerendes faglige niveau, når de begynder på et semester eller kursus, og igen, når de afslutter det, for at undersøge hvor meget de har udviklet sig.

”I dag måler og belønner vi kun de ansattes forskningspræstationer. Hvor mange artikler udgiver de, og hvor mange eksterne midler henter de til deres projekter? Hvis vi vil have dem til at fokusere på undervisningen, må vi også måle og belønne den, og det kan man f.eks. gøre ved at indføre et læringstaxameter,” sagde Stina Vrang Elias.

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har allerede flere af forslagene på idéblokken, fortalte hun på mødet.

I disse uger mødes hun med forskellige interessenter, for at diskutere hvordan den kommende kvalitetsreform skal se ud. Imens arbejder konsulenthuset Deloitte videre på sin analyse af taxametersystemet, som kan blive en del af reformen.

Men selv om kvalitetsreformen står øverst på regeringens politiske forårsdagsorden, kan den hurtigt blive pillet af igen. Da Kvalitetsudvalget fremlagde sin slutrapport i torsdags, var Venstres uddannelses- og forskningsordfører, Esben Lunde Larsen, klar i spyttet: ”Der er ikke noget i Kvalitetsudvalgets rapporter, der fra vores stol giver grund til at ændre noget,” sagde han til Ritzau og gjorde det klart, at udvalgets anbefalinger bliver arkiveret lodret, hvis regeringsmagten skifter efter valget.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu