God undervisning betaler sig ikke

Det giver hverken penge, prestige eller professorater at undervise på de videregående uddannelser. Politikerne er enige om, at den kommende generation skal være den bedst uddannede nogensinde. Men at uddanne dem er et lavstatusjob på universiteterne. Her er det forskning, man lægger vægt på, når man ansætter, forfremmer og aflønner de ansatte. God undervisning får man ingen point for.
“De, der går op i undervisningen, gør det af et godt hjerte,” siger Steen Hildebrandt, professor ved Aarhus Universitet og medlem af Mandag Morgens Velstandsgruppe.  Færre end 10 pct. af studielederne vurderer, at de har mulighed for at belønne de gode undervisere. I andre lande har undervisningen af de studerende langt højere status på universiteterne. I USA ses det f.eks. som en nøgleforudsætning for at bevare universitetets prestige og indtægtsgrundlag.  Og i lande som Holland og Sverige har man langt større tradition for at måle – og belønne – kvaliteten af undervisningen. Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R), der var blandt paneldeltagerne ved sidste uges Mandag Morgenmøde, siger nu, at hun vil se på nogle af løsningsforslagene i den kommende kvalitetsreform:
“I dag er opfattelsen på de danske universiteter, at det er finere at forske end at undervise. Det er et alvorligt problem, og det skal vi lave om på.”

Alle kender efterhånden det politiske omkvæd: Danmark skal have den bedst uddannede generation nogensinde. Det er regeringens politik, det var den foregående regerings politik og regeringens før den. Så mange unge som muligt skal tage en videregående uddannelse, og ungdommen gør, som de voksne siger. Optaget på universiteterne og de øvrige videregående uddannelser er steget dramatisk de seneste årtier. Alene siden 2006 er det vokset med 50 pct., og sommer efter sommer fryder politikere sig over, at der igen er sat rekord. I 2014 åbnede uddannelsesstederne dørene for mere end 65.000 nye studerende, heraf 29.000 på universiteterne.

Men selvom de studerende fylder godt op på universiteterne, betyder de ikke det store for de forskere, der skal undervise dem: Hvis du vil frem i den akademiske verden, er der ingen point at hente på at være en god underviser.

Det er én af hovedudfordringerne på universiteterne, lyder det fra regeringens Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser, der barslede med sin tredje og sidste rapport i torsdags. Rapporten konkluderer, at det er forskning, der er vejen til en stor løncheck og en glorværdig karriere på universiteterne. Undervisning er der hverken penge, prestige eller fremtid i.

Login