Velfærdens seks store udfordringer

Kommunerne fattes penge. Og der er ingen nemme veje ud af det stadigt større velfærdspres, der tegner sig i alle landets kommuner de kommende år. Eksperter har udpeget de seks største udfordringer for Odense frem mod 2030. Udfordringer, som borgmestre i andre kommuner også har tæt inde på livet.

[text_box title="Udfordring 1: Flere børn og ældre" align="full"]

Odense: Antallet af små børn vil stige i Odense Kommune de kommende år. Frem mod 2030 vil der blive ca. 2.800 flere børn i alderen 0-5 år. Det svarer til en stigning på ca. 22 pct. sammenlignet med i dag. Uden ekstra personale vil det svare til næsten ni børn pr. ansat i børnehaven i 2030 mod ca. syv i dag. I vuggestuerne vil der tilsvarende være ca. 4½ barn pr. ansat mod ca. 3½ i dag. Samtidig forventes antallet af ældre over 80 år at stige med ca. 4.000 personer svarende til næsten 50 pct. flere ældre. Den demografiske udvikling vil betyde merudgifter på 500-600 mio. kr. frem mod 2030.

Login