Mads Øvlisen: ”Vi bliver nødt til at modernisere kapitalismen”

INTERVIEW: Kapitalismen mangler at tage hensyn til den kompleksitet, der er kommet i vores samfund. Nationalstaten og internationale organisationer kan ikke alene løse nogle af de store udfordringer, vi står overfor. Virksomhederne er nødt til at tage et ansvar, mener den tidligere topchef i Novo Nordisk.

Foto: Linda Kastrup / Ritzau Scanpix
Klaus Dalgas

Den tankegang, hvor virksomheder har andre og større formål end blot at øge aktionærernes indtjening, er heldigvis efterhånden ved at etablere sig i Danmark.

Det mener den tidligere Novo Nordisk topchef Mads Øvlisen, der de senere år har engageret sig i indsatsen for de socialøkonomiske virksomheder, der både skal tjene penge og løfte en social indsats for samfundets svageste grupper.

”Toneangivende danske virksomheder arbejder i dag med en tredelt bundlinje, hvor der skal skabes finansielle, men også sociale og miljømæssige resultater. Virksomhederne arbejder med social ansvarlighed og bæredygtighed i erkendelse af, at man har et ansvar for at i samarbejde med myndigheder og civilsamfund at løse samfundsopgaver, navnlig på de områder, hvor man har særlige kompetencer,” siger Mads Øvlisen. 

Han peger derfor på, at den klassiske forståelse af kapitalisme skal pudses af og opdateres til en mere moderne form, der svarer til udviklingen i samfundet.

”Traditionel kapitalisme mangler at tage hensyn til den kompleksitet, der er kommet i vore samfund. Vi skal modernisere kapitalismen, så den tjener andre interesser end kapitalens. Kapitalismen skal i højere grad tjene hele samfundets interesser. Nationalstaten og internationale organisationer kan ikke alene løse de store udfordringer, vi står overfor, for eksempel klimaforandringer, folkevandringer, social marginalisering og epidemier. Virksomhederne er nødt til at tage et medansvar på alle disse områder,” siger den tidligere Novo Nordisk direktør.

Blå bog: Mads Øvlisen

Ansættelser 

1972-2000: Jurist, juridisk direktør og siden 1981 adm. direktør for Novo Nordisk.
1966 - 1970: Advokatfuldmægtig og advokat (L) i Hjejle, Gersted & Mogensen  

Uddannelse 

1972: Master of Business Administration, Stanford 
1966: Cand.jur. fra Københavns Universitet 

Tillidsposter 

2012-2018 Formand for mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 
2011-: Rådgiver The United Nations Global Compact Board  
2009-2012: Formand Rådet for Samfundsansvar 
2007-2011: Formand Statens Kunstråd 
2006-2011: Medlem The United Nations Global Compact Board 
2002: Medstifter European Academy for Society Business 
2000-2007: Bestyrelsesformand Det Kongelige Teater 
2000-2006: Bestyrelsesformand Novo Nordisk A/S 
1996-2008: Bestyrelsesformand LEGO A/S 

Udgav i 2011 bogen 'Heartcore', hvori han fortæller om de tanker og overvejelser, der lå bag hans ledelsesform. 

Mads Øvlisen mener, at det har medvirket til fremgangen i Novo Nordisk, at virksomheden i mange år har fokuseret bredere end alene på forrentningen af den indskudte kapital.

”Novo har historisk haft fokus på mere end den finansielle bundlinje. Novo er og var, som mange andre virksomheder, lige så afhængig af andre interessenters tillid som af aktionærer, som var villige til at tilføre virksomheden kapital. Tilliden blandt naboer, studerende, ngo’er og politikere til, at virksomheden, når den for eksempel arbejder med dyreforsøg eller i sin tid begyndte at arbejde med gensplejsning, gør det ordentligt og ansvarligt er afgørende. Hvis ikke studerende tiltrækkes af virksomhederne som arbejdsplads, hvis ikke civilsamfundet vil indgå i en konstruktiv debat om deres udfordringer, er det lige så kritisk for deres udvikling som manglende aktionæropbakning.” 

Selverkendelse i den finansielle sektor

Pointen med at tjene samfundets interesser har bestemt ikke været øverst på dagsordenen i den finansielle sektor, hvor Danske Bank har medvirket til hvidvask i Estland, og Nordea har for år tilbage lavet skattespekulation omkring refusion af udbytteskat fra Schweitz.

En adfærd, der i sidste uge fældede ATP’s topchef Christian Hyldahl, da han i sin tid var chef for Nordeas handelsaktiviteter på dette område. 

Og den finansielle sektor har fortsat udfordringer, mener Mads Øvlisen, der i dag er adjungeret professor på CBS og investor i flere forskellige socioøkonomiske virksomheder.

”Jeg tror og håber, der er ved at komme en væsentlig selverkendelse i en sektor, som skal til at revurdere, hvad det vil sige at være en af samfundets støtter,” siger Mads Øvlisen, der helst ikke vil sige for meget om en sektor, han ikke selv har været en del af. 

”Men den situation, som Danske Bank befinder sig i, må være et udtryk for svigt på mange niveauer. Der må være en lang række mennesker i den virksomhed, som hver eneste dag har gjort deres arbejde godt og ordentligt, som i dag føler sig utroligt svigtet. En virksomhed er jo sine medarbejdere, så det er alvorligt,” siger den tidligere Novo-direktør.

Kapitalfond med fokus på socialt ansvar

Mads Øvlisen har netop investeret i en ny kapitalfond, Den Sociale Kapitalfond Invest, som skal investere i virksomheder, der arbejder med at ansætte socialt udsatte eller løfte udsatte områder i landets fattigste kommuner.

Øvlisen og en række andre danske investorer og fonde har tilsammen skudt 289 millioner kroner i projektet, der er det første af sin slags i Norden. Pengene skal komme 15 til 20 socialt bevidste virksomheder til gavn, og bag fonden står blandt andre Tryghedsgruppen, Vækstfonden, Sparekassen Sjælland-Fyn og Novo Nordisk Fonden.

”På trods af, at vi har et veludviklet velfærdssystem, står mange mennesker uden for arbejdsmarkedet og samfundet, fordi de er funktionelt udfordrede; tilfælde, hvor vi alt for ofte ser på, hvad mennesker ikke kan, frem for, hvad de kan. En gang imellem kan og bør private virksomheder bruge sådanne talenter, som måske er lidt ”skæve” og falder uden for et regelstyret offentligt system. Det er det, vi vil fremme med fonden,” siger Mads Øvlisen, der tidligere var sparringspartner ved starten af den socialøkonomiske virksomhed ”Specialisterne”, der skaber jobmuligheder for mennesker med autisme og lignende udfordringer på et kommercielt grundlag.

”I arbejdet med ”Specialisterne” så jeg, hvad der skete med folk, når de gik fra at være uden for arbejdsmarkedet på grund af deres autisme til at være en del af fællesskabet. Jeg så, hvordan det skabte selvværd og selvrespekt at se sig selv som beskæftiget snarere end som behandlet,” siger Mads Øvlisen.

Men er det ikke samfundets opgave at tage sig af de svageste?

”Jo, men der er måske nogle områder, hvor ansvarlige virksomheder har en bedre mulighed for at gøre det. Overordnet set er det samfundets opgave at tage sig af de svageste, og det er heller ikke alle, der kan beskæftiges i socialøkonomiske eller andre virksomheder. Men nogen gange kan man måske som virksomhed noget, som man ikke har mulighed for i den offentlige sektor. Man har måske lidt mere elastik for så vidt angår at hjælpe folk ind i systemet, og man har måske også bredere sammensatte ressourcer i en virksomhed, som gør, at man kan få det til at lykkes,” siger Mads Øvlisen. 

Han mener i øvrigt, at socialøkonomiske virksomheder har den væsentlige funktion, at de er katalysatorer, idet de gør andre erhvervsvirksomheder opmærksomme på, at her er en ressource, man ikke har kendt til, men som, måske med en særlig indsats, kan blive en værdifuld del af virksomhedens medarbejderstab

”Jeg ved af erfaring, at det med at lede en virksomhed, som betragtes som drevet af nogle ordentlige værdier, er et krævende arbejde. Det er ikke en ”skovbørnehave”, hvor man sætter sig i en cirkel og kommer hinanden ved. Det kræver lige så stor omhu og ansvarlighed i en virksomhed at leve op til sociale værdier, som at arbejde mod at nå finansielle mål,” siger den tidligere Novo-direktør.

Flere investeringer i bæredygtige virksomheder

Mads Øvlisen er optimist. Selv om skandalerne ruller i den finansielle sektor i Danmark og verden over, så er han overbevist om, at vi bevæger os i en retning, hvor flere og flere virksomheder tager socialt ansvar og begynder at sætte emner som bæredygtighed og miljøhensyn over målsætningen om en tårnhøj forrentning af investorernes penge.

”Hvis man ser på internationale børser, så vokser investeringerne i bæredygtige virksomheder. Hvis du ser på, hvor meget investeringsvæksten i for eksempel London er sket i virksomheder, som klassificeres som bæredygtige, fordi de arbejder med en tredelt bundlinje, så er det opmuntrende. Jeg er i hvert fald optimist,” siger han.

”Og de danske virksomheder, som de er flest, har efter min opfattelse en stor styrke i den ansvarlighed, som medarbejderne i virksomhederne udviser. De er jo ofte et væsentligt korrektiv på virksomhedens adfærd.”

Mads Øvlisen, der efterhånden er blevet 78 år, har ikke tænkt sig at trække sig tilbage fra sit arbejde på CBS eller som rådgiver fra de socialøkonomiske virksomheder, han i dag er tilknyttet.

”Jeg skærer lidt ned på de offentlige pligter men fortsætter på CBS og som sparringspartner i en række virksomheder,” siger han.

”En af de ting, der fortsat gør det fantastisk at komme på CBS er, at der uddannes en ny ledelsesgeneration, som i deres studier har haft muligheden for at beskæftige sig med og derfor kommer med indsigt i og værktøjer til social ansvarlighed og bæredygtighed. Et af de mest fantastiske projekter herindefra var skabt af et af medlemmerne af fakultetet, der lavede et projekt, ”Rio til Roskilde”, hvor man spurgte, hvad kan vi lære af Roskilde-festivalen? Hvis vi kan huse og bespise alle de mange mennesker i Roskilde, hvordan kan vi så lære at bruge det i en flygtningelejr? Erfaringer man siden har nyttiggjort i samarbejde med civilsamfund og virksomheder. Sådan noget er kolossalt inspirerende,” siger Mads Øvlisen.

Omtalte personer

Mads Øvlisen

Fhv. adm. direktør og formand, Novo Nordisk, formand for Det Kgl. Teater, Kunstrådet og Lego
Master of Business Administration, (Stanford Uni. 1972), cand.jur. (1966), advokat (1970)


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu