Vi slider på Danmarks image i verden

Når politikerne skændes om grænsebomme, østarbejdere og flygtninge, giver det genlyd uden for landets grænser. Det slider på Danmarks omdømme og kan gøre det svært for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft eller få eksport­succes, advarer tre tidligere og nuværende ambassadører.

”Jeg synes, man kan se, at den politiske prestige, Danmark har opbygget i EU, langsomt er ved at blive eroderet af vores retorik på hjemmeplan omkring udlændingepolitikken. Danskere tror ikke, at det, de siger på hjemmebanen, bliver hørt på udebanen. Men det gør det faktisk.

Når vi har en debat i Danmark om jordbærplukkere og andre af den slags emner, så går det selvfølgelig videre til andre lande – der, hvor jordbærplukkerne kommer fra. Det eroderer det image, vi har opbygget ved EU-udvidelsen.

Det er foruroligende, når man ser meningsmålinger, hvor 4 ud af 10 danskere mener, at arbejdskraftens fri bevægelighed skal begrænses. Men jeg tror mere, det handler om, at befolkningen er trukket med i en selvforstærkende politisk retorik. Den negative stemning er kunstigt blæst op, når nu man tænker på, hvor beskeden en indvandring vi trods alt har, og når man så entydigt kan se på statistikkerne, at det er til fordel for os økonomisk.

Login