Vil plante Dannebrog i hele verden

I 2013 gav SFI det blå stempel til Falcks arbejde med at bringe borgere hurtigere fra sygedagpenge tilbage i job. I rapporten konkluderede forskerne, at Falcks måde at arbejde med de syge på har ”en signifikant effekt” for borgere på jobcentre i de kommuner, Falck samarbejder med.

Mens langt de fleste blot roser samarbejde og partnerskab mellem private virksomheder og offentlige institutioner ved festlige lejligheder, er offentlig-private partnerskaber stadig undtagelsen snarere end reglen, når skåltalerne forstummer. Det kan SFI’s dokumentation af Falck-projektets effekt forandre – med muligheden for at etablere nye partnerskaber.

[graph title="Allan Søgaard Larsen" caption=" " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/a7fd8-allan-soegaard-larsen.jpg" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/5b3d8-allan-soegaard-larsen.jpg" text="Navn og stilling: Allan Søgaard Larsen, koncernchef Falck a/s."] [/graph]

”Rapporten har gjort de næste skridt nemmere for os. Vi kommer ikke længere til at diskutere med kommunerne, om vores model virker, for det ved begge parter, at den gør, ” siger Allan Søgaard Larsen, koncerndirektør i Falck.

Mens forskerne fra SFI noterer fordelene for den enkelte borger, ser både Falck og kommunerne også på den økonomiske side af samarbejdet. Og her ligger gevinsten hos kommunen. Seks af de ni kommuner, Falck samarbejder med – Assens, Herning, Horsens, Holbæk, Hjørring og Kolding – har samlet set sparet 316 millioner kr. i den 4-årige samarbejdsperiode fra 2008 til 2012. Også Allan Søgaard Larsen kan smile, når han ser på bundlinjen, for kommunerne og Falck deler gevinsten i to lige store dele, når de har betalt udgifterne i forbindelse med projektet.

Falck har udviklet modellen ud fra erfaringer med sine egne medarbejdere, som ”blev hængende i systemet”, når de havde været syge i en længere periode. Her blev en tidlig indsats nøglen til at få dem hurtigere tilbage i job.

Falck har selv lavt fravær

Kommunerne var særdeles tøvende, da Falck præsenterede dem for modellen tilbage i 2007.

”Vores model indebærer, at vi bruger flere ressourcer på den enkelte borger i begyndelsen af forløbet. Måske var det derfor, at vi ikke kunne overbevise nogen om fordelene ved modellen – for det kostede jo penge i første omgang,” siger Allan Søgaard Larsen.

Falcks egne erfaringer var dog så gode, at Allan Søgaard Larsen tilbød kommunerne at gå i gang ud fra princippet ”no cure, no pay”.

”Vi har et meget lavt sygefravær hos os, og vi sætter altid ind over for sygefravær i samarbejde med medarbejderen. Det er jeg stolt af,” siger han.

Nu viser rapporten, at de kommuner, som anvender Falck-modellen i dens fulde omfang, også er de kommuner, der får de bedste resultater.

”Vi kommer med et andet tankesæt, og jo mere kommunerne og jobcentrene har fulgt vores anbefalinger og anvendt vores metoder, desto bedre er det gået for dem,” siger Allan Søgaard Larsen.

Opskriften på eksport af velfærd

Han håber, at de gode erfaringer kan bane vej for et nyt og mere intensivt samarbejde mellem virksomheden og interesserede kommuner.

”Jeg tror, vi kan komme endnu længere ved at indgå forpligtende partnerskaber med kommuner om driften af deres jobcentre. Målet er, at vi etablerer en fælles virksomhed sammen med kommunen, hvor vi står for driften af jobcentrene,” siger Allan Søgaard larsen.

Når han drømmer, så lykkes det Falck at etablere selskaber sammen med fem til ti kommuner. Forhandlingerne med de første kommuner er i gang, og lykkes de, kan de nye partnerskaber snart drive jobcentrene. Her er målet ikke bare at hjælpe syge borgere hurtigere tilbage i job, men også at styrke jobcentrene i opgaven med at hjælpe arbejdsløse i job.

Også her bliver der succes på flere bundlinjer. Hver gang en borger kommer hurtigere ud af arbejdsløshed, sparer kommunen dagpenge og deler gevinsten med Falck. De nye selskaber skal desuden fungere som showcases for Falck, der er en af Danmarks store eksportører af velfærdsmodeller.

”Falck driver virksomhed i 43 lande, og næsten alting har sin rod her i Danmark. Hvis vi bliver gode til at drive jobcentrene sammen med kommunerne, så overfører vi modellen til hele verden,” siger Allan Søgaard Larsen.

Dermed kan jobcentrene blive et nyt forretningsområde i en af Danmarks hurtigst voksende virksomheder. Gennem det seneste tiår, mens Allan Søgaard Larsen har været koncernchef, har Falck tredoblet sin omsætning.

”Jeg bliver stolt, når medierne udnævner mig til at være en af Danmarks mest ekspansive koncernchefer. Ja, vi har en voldsom ekspansionstrang og ønsker at sætte Dannebrog og Falck-flag i hele verden,” siger han.

Selv om Falcks historie begynder med ambulancer og brandvæsen, kan virksomheden ifølge Allan Søgaard stort set ikke vokse mere i Danmark på de to områder. Skal virksomheden vokse, skal det ske i udlandet, og her er Søgaard Larsen hele tiden på jagt efter nye områder, som virksomheden kan dække med danske velfærdsløsninger.

”Hvis vi kan gøre det godt for borgerne og kommunerne i Danmark, så har vi mulighed for at gøre det godt ude i verden for Falck,” siger han.

Han håber på den måde, at de kommende partnerskaber med kommunerne kan blive et eksempel på den eksport af dansk velfærd, regeringen lægger op til i vækstplanen for sundheds- og velfærdsløsninger, som blev fremlagt i juni 2013.

Det kan kommunerne ikke selv gøre, for de må ikke etablere de velfærdsvirksomheder, der er forudsætningen for at kunne sælge danske velfærdsløsninger andre steder. Derfor er det ikke nok, at kommuner og regioner opfatter erhvervsudvikling som en opgave for et særligt kontor eller en særlig enhed med en selvstændig chef.

”Kommunerne skal tænke erhvervsudvikling helt ind i maskinrummet og lade private virksomheder være med til at løse opgaver på velfærdsområdet. Ellers får vi aldrig etableret de virksomheder, der kan eksportere løsningerne til andre lande,” siger Allan Søgaard Larsen.

Forrige artikel “Vi skal have fat i nye generationer” Næste artikel Mere end et almindeligt ungdomsoprør