Spørg ikke, hvad prisen på sol og vind er. Spørg, hvad profitten bliver

I flere årtier har det handlet om at få prisen på vedvarende energi så langt ned, at det ikke længere ville kunne betale sig at bruge kul, gas og olie. Men det er et forkert fokus, mener Brett Christophers, der i en ny bog søger en forklaring på, at investorer stadig omfavner fossil energi.

Mads Thunestvedt Hansen

Hvis prisen på sol og vind er så lav, hvorfor bliver der så ikke stillet flere vindmøller og solceller op?

Det spørgsmål må flere energi- og klimaministre verden over have stillet sig selv i de senere år, hvor prisen på sol og vind er faldet drastisk, men stadigvæk bliver udkonkurreret af væksten i fossil energiproduktion.

Banker og kapitalfonde investerer ikke ud fra, hvor lav en pris et produkt har, men ud fra den forventede profit, produktet giver

Brett Christophers
Forfatter til bogen The Price is Wrong

I Danmark blev der ifølge erhvervsorganisationen Green Power Denmark kun stillet en enkelt vindmølle op i 2023, selvom den politiske opmærksomhed er stor, flere af de største producenter er danske, og forholdene for vindproduktion er ganske gunstige i et fladt og vindblæst landskab. Det burde med andre ord ligge på den flade at stille grøn energi op i en tid, hvor klimakrisen er åbenbar for alle.
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu