”Hvis vi skal arbejde for jer, skal I værne om fremtiden”

I en tid, hvor virksomheders økonomiske kapacitet kan overgå selv nationalstaters, er erhvervslivets engagement og medansvar for den grønne omstilling afgørende. Sådan skriver en gruppe unge i Den Grønne Ungdomsbevægelse i en ny guide til fremtidens virksomheder om varetagelsen af deres grønne ansvar.

Foto: GettyImages

Som repræsentanter fra en generation, der er født på kanten af det nye årtusinde, og som kommer til at leve gennem de nuværende økologiske og sociale kriser mange årtier frem, vil vi gerne sige det helt klart:

De steder, vi kommer til at lægge vores fremtidige arbejdskraft, bliver ikke hos dem, der langsomt bruger verden op, men hos dem, der genopbygger den. Derfor har vi skrevet en håndbog dedikeret til fremtidens virksomheder.

De steder, vi kommer til at lægge vores fremtidige arbejdskraft, bliver ikke hos dem, der langsomt bruger verden op, men hos dem, der genopbygger den

Vi ved som aktivister, hvor svært det kan være at forestille sig alternativer. Og desværre er virksomheders struktur og indretning længe blevet overset i den store, fælles samtale om den grønne fremtid.

I dag drukner virksomheders egentlige formål i jagten på økonomisk optimering, vækst og konstant stigende profitter. Hvor det skal føre os hen i et land, der allerede er blandt verdens rigeste, er der ikke rigtig nogen, der kan svare os på. I stedet ser vi, at trivslen falder i alle aldersgrupper, især i vores.

Vi mangler en fælles vision om, hvordan virksomheder kan se ud i et reelt bæredygtigt samfund. For der er ingen tvivl om, at potentialet for et blomstrende erhvervsliv i en grøn, retfærdig fremtid er kæmpestort. Men kun ved at turde forestille os, at tingene kan være anderledes, kan vi sammen finde frem til de skridt, vi allerede kan tage nu.

Håndbogen

En gruppe unge klimaaktivister har sammen skrevet bogen ‘Til Fremtidens Virksomheder - en håndbog’, der udkommer 30. maj. Det er første gang, de rækker ud og stiller direkte krav til, hvordan man skal være virksomhed midt i økologiske og sociale kriser.


Kilde: Den Grønne Ungdomsbevægelse

I håndbogen har vi formuleret syv principper for fremtidens virksomheder. Midt i det økologiske kollaps er det vores første bud på, hvordan virksomheder kan og skal indtage en socialt integreret og regenererende rolle i samfundet, der inspirerer til ægte transformation.

Vi taler direkte til jer, der allerede i dag vil skabe de virksomheder, der kan bære fremtiden. For erhvervslivet er afgørende for vores samfund, og det vil aldrig lykkes at omstille os grønt og retfærdigt, uden at I er med.

De syv principper

1. Fremtidens virksomheder har ikke længere profit som et mål i sig selv.

I stedet har virksomheder fuldt fokus på at lykkes med det, de egentligt er sat i verden for, nemlig at gavne samfund og natur ved at skabe direkte social og økologisk nytte. Virksomheder tager ansvar for, hvad deres profit kommer fra og går til. Og igennem bindende strukturer og aftaler sikrer virksomheder, at eventuelt økonomisk overskud går direkte til at støtte deres formål frem for at ende i private lommer.

2. I fremtidens virksomheder er medarbejdertrivslen ligestillet med virksomhedens bredere natur- og samfundsansvar.

Det er nu en hovedopgave at sikre gode arbejdsliv for alle ansatte i virksomheden, ikke som et middel til at øge output eller produktivitet, men som et mål i sig selv. Det indebærer blandt andet, at alle arbejder væsentligt mindre, så vi ikke overskrider hverken grænserne for planeten, vores kroppe eller vores psykiske kapacitet.

3. Fremtidens virksomheder træffer beslutninger demokratisk.

Det gælder både i det store og det små, når virksomheder handler, udvikler sig og sætter nye mål. I beslutningsprocesserne inddrages selvfølgelig medarbejdere, men også dem, der på andre måder påvirkes af beslutningerne, f.eks. repræsentanter fra naturen, civilsamfundet og fremtidige generationer.

4. Fremtidens virksomheder opfylder behov frem for at opfinde dem.

I stedet for at skabe nye behov for en større smartphone, den seneste kollektion eller det nyeste interiør bruger virksomheder deres kreativitet og dygtighed til at opfylde vigtige menneskelige behov inden for de planetære grænser. Det gør de ved at producere mindre, med et lavt ressource- og materialeforbrug, og ved at sikre, at produkter er holdbare og kan repareres.

5. Fremtidens virksomheder gør alt, hvad de kan, for at være socialt og økologisk regenerative.

Virksomheder skader ikke økosystemer og natur, men søger at genopbygge det, der tidligere er blevet ødelagt af klima- og miljøskadelig produktion, og forbedrer sociale og økonomiske forhold for lokalbefolkninger og mennesker gennem hele værdikæden.

6. Fremtidens virksomheder tager samfundsansvar.

De bidrager med hver deres unikke ekspertise til den demokratiske samtale om, hvordan vi skaber gode liv inden for de planetære grænser. På den politiske scene lobbyer de for hurtig, strukturel og socialt retfærdig klimahandling. Og så er de bevidste om den skadelige påvirkning fra reklamer og bruger dem kun til nød for at fremme kendskabet til bæredygtige produkter uden at bidrage til overforbrug og mistrivsel.

7. Fremtidens virksomheder dimensionerer deres størrelse efter deres formål i stedet for at søge vækst og ekspansion for enhver pris.

De tilpasser deres størrelse direkte efter, hvor mange af deres varer eller tjenester der er nødvendige for bedst muligt at opfylde deres sociale og økologiske formål og samtidig sikre medarbejdertrivsel.

Tag det hele med

Alle principperne hænger tæt sammen. For man kan ikke cherrypicke, hvis man vil værne om fremtiden.

De økologiske kriser er et vilkår for vores tid. Det samme er styrtdykket i trivsel og mental sundhed på tværs af generationer. Det kan og vil vi ikke sætte til side, når vi går ind ad døren på en arbejdsplads. I skridtet ud på arbejdsmarkedet er det derfor afgørende for os, at vi træder ind i virksomheder, der har krisebevidstheden med sig. For vi får brug for den.

Vi har skrevet om de virksomheder, som vi selv ville have lyst til at arbejde i og med. Til de progressive kræfter, der spørger: Det her er vores svar. Tiden er kommet for omsorg og en ny økologisk bevidsthed i erhvervslivet.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu