Bred tysk konsensus sætter grøn kurs for Europa

Mens bankkrisen i Europa har nået nye højder, har Tysklands kansler, Angela Merkel, fundet sammen med sin egen rød-grønne opposition om et markant vækstudspil for Europa. Udspillet, der fortsat er under udarbejdelse, skal forhandles med Frankrig og Italien, men allerede nu står det klart, at den brede tyske enighed om, at et europæisk vækstudspil skal være centreret omkring en grøn og jobskabende omstilling af Europas industrier og energiforsyning, vil få stor indflydelse på Europas fremtid.

Tysklands konservative kansler, Angela Merkel, forbereder sammen med landets rød-grønne opposition et europæisk vækstudspil, der kan få afgørende betydning for hele Europa. Merkel er tæt på at være enig med socialdemokraterne i SPD og De Grønne om hovedelementerne i et vækstudspil, der vil investere milliarder i nedbringelse af ungdomsledigheden i Europa, og som samtidig vil brede Tysklands strategiske satsning på omstilling af energiforsyningen, fra dyb afhængighed af atomkraft og fossile brændsler til rene, bæredygtige energikilder, ud til hele EU.

Dermed ser de interne tyske forhandlinger ud til at kunne sætte scenen for de næste års europæiske samarbejde og for et spring frem mod en egentlig føderation i eurozonen. Selv den nyvalgte franske præsident, Francois Hollande, kan trods en velgennemført offensiv for en mere aggressiv europæisk vækstpolitik ikke gøre sig meget håb om at ændre den tyske dagsorden. Han vil få meget svært ved at drive en kile ind mellem Merkel og hans egne tyske partifæller i SPD, der nærmest står endnu stærkere fast på budgetdisciplin og grøn omstilling end kansleren selv. Det viser Mandag Morgens analyse af de intense forberedelser, der finder sted internt i Tyskland og i resten af Europa forud for EU-topmødet 28. og 29. juni i Bruxelles. Forventningerne til mødet er enorme. Både europæernes voksende sociale utilfredshed, de massive svaghedstegn i økonomien, den manglende systemiske bæredygtighed i den finansielle sektor og eurozonens institutionelle fremtid vil reelt være på dagsordenen. Men samtidig viser Mandag Morgens gennemgang af programerklæringer og udtalelser fra centrale tyske og franske aktører, at der trods uenigheder er udstrakt politisk forhandlings- og kompromisvilje på begge sider af Rhinen.

Får den tyske satsning på jobskabelse og vækst gennem en omstilling til et grønt energisystem luft under vingerne – og det tyder alt på, at den gør – tegner resultatet til at blive trecifrede milliardinvesteringer i jobskabelse, infrastruktur og grønne energiprojekter. Oven i disse europæiske investeringer vil den energiomstilling i Tyskland, som Merkel har stillet sig i spidsen for, afstedkomme rent tyske offentlige og private investeringer i størrelsesordenen 1.500-2.000 mia. kr. frem mod 2022. Hvis Merkel skulle tabe det kommende valg, der kommer senest i september 2013, til den rød-grønne opposition, vil den tyske satsning på grøn energi kun blive endnu mere udtalt.

Login