Cyberaktivister i stormløb på EU’s data

En voksende bevægelse af aktivister kæmper for borgernes ret til at vide, hvad der foregår i EU’s lukkede lovmaskine. Bevæbnet med bærbare computere og åbne data skaber de orden i de myriader af data, som EU’s institutioner producerer. Takket være dem, kan man se, at Poul Nyrup og Britta Thomsen er de EU-parlamentarikere, der oftest retter i deres stemmer – efter at de er afgivet. Vi prøver at få de demokratiske institutioner i EU til at ånde lettere, siger den tyske datajournalist Friedrich Lindenberg til Mandag Morgen. Datademokratiet i Europa er under opbygning. 

Imens tilliden til EU rammer nye lavpunkter, åbner en skare af demokratisk engagerede hackere for systemets mere skjulte sider. Lobbyisme, stemmeafgivelse og de milliardstore støtteordninger i EU er under stigende digital granskning.

En håndfuld tyske programmører og datajournalister har på websiden LobbyPlag.eu udstillet lækkede dokumenter fra Amazon, Facebook, eBay og over 30 andre organisationer, der har lobbyet kraftigt for at påvirke den ombruste reform af EU-lovgivningen om databeskyttelse. Websiden viser, hvordan EU-parlamentarikere som danske Jens Rohde (V) har kopieret tekststykker direkte fra virksomhedernes dokumenter ind i egne ændringsforslag. Ét forslag har store ligheder med Amazons, et andet med eBays.

Og for en måned siden kunne en svensk programmør fremvise et nyudviklet register over antallet af rettede stemmeafgivelser i Europa-Parlamentet – en praksis som har været ret ukendt i offentligheden, men som indebærer, at politikerne kan rette i deres egne stemmeafgivelser efter afstemningerne. Oversigten viser, at de danske socialdemokrater Britta Thomsen, Dan Jørgensen og Poul Nyrup har brugt retteblækket mere end nogen andre i parlamentet siden 2007.

Login