Danmarks nye vækstmotor: Kreative teknologinørder

Øresundsregionen er rig på iværksættere med stærke teknologi-, design- og kunstkompeten­cer. En kortlægning viser, at der findes 144 af dem, heraf ca. 100 på den danske side af sundet. Nu vil forskerparken Symbion samle dem i et nyt innova­tionsnetværk. “De nye innovationsaktører kan få af­gørende betydning for den økonomiske vækst,” siger Anne Dorthe Josiassen, design- og innova­tionschef i Dansk Design Center.

Startup-virksomheden Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID) i Toldbodgade i det indre København er et kerneeksempel på en ny innovationstænkning, der er ved at vinde frem globalt. Og som bl.a. af forskerparken Symbion vurderes til at kunne få en afgørende betydning for Danmarks fremadrettede vækst. Virksomheden bygger nemlig på danske kernekompetencer, men folder dem ud globalt.

CIID udforsker nye måder at kombinere designtænkning med socio-teknologiske trends. Og den har på få år skabt sig et internationalt navn inden for uddannelse, forskning og konsulentydelser, der tiltrækker folk fra hele verden, som rejser til Danmark for at lære mere om såkaldt interaction design.

”Design er ikke bare æstetik. Det er en måde at få løsninger til at virke på, så de er brugervenlige og appellerer til mennesker. Det er en ny form for innovationstænkning – og her har Danmark noget særligt at byde på,” siger Simon Herzog, leder af CIID’s inkubatorprogram.

Login