Frygt driver EU og USA i armene på hinanden

De kriseramte EU-lande er alle ved at adoptere Tysklands syn på industripolitik, konkurrenceevne og eksport. I USA ser præsident Barack Obama heller intet alternativ til at have konkurrencedygtige industrier, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at samle globaliseringens hidtidige tabere i den lavere middelklasse op. Det er ifølge Mandag Morgens analyse de dybe drivkræfter bag udsigten til, at Europa og USA nu, snart 70 år efter Anden Verdenskrig, går i gang med at etablere et indre marked tværs over Atlanterhavet.

Den økonomiske krise og BRIK-landenes hastige fremmarch i den globale økonomi har for alvor skubbet Europa og USA tilbage i armene på hinanden, ti år efter at USA’s invasion i Irak bragte forholdet mellem Washington og Europas to kernemagter, Tyskland og Frankrig, ud i den største krise siden Anden Verdenskrig.

Derfor er EU og USA i dag klar til at lægge de strandede forhandlinger i den globale frihandelsorganisation WTO til side og i stedet indgå en transatlantisk handels- og investeringsaftale, der kan fjerne en række handelsbarrierer, som i dag koster forbrugerne og virksomhederne på begge sider af Atlanten betydelige beløb hvert år.

Se også artiklen "Vækst for milliarder med frihandelsaftale mellem EU og USA".

Login