Googlesøgninger som kunst

Flere kunstnere er begyndt at inddrage søgetjenesten Google i deres arbejde.

Vi kan lære om os selv og verden omkring os gennem kunst, og det vidunderlige ved kunst er, at den ikke formidler lineært.

Vi lærer ikke ved at få gennemgået emnet systematisk, ordnet og logisk, men i reglen tværtimod: Kunsten er ulogisk, præget af følelser, sløret, omstændelig, og alligevel kan den være den mest præcise måde at kommunikere et komplekst budskab.

I MM Next, og i de fleste andre medier, fortæller vi om teknologi, forandring, nye spilleregler og hvordan det påvirker os på mange planer, også kulturelt og personligt. Som journalister forsøger vi at være så klare, strukturerede og nøgterne i formidlingen som muligt.

Login