Mediebranchen søger nye forretningsmodeller

Den danske medie- og underholdningsindustri står over for et udskilningsløb. Digitaliseringen af deres platforme tvinger dem til at investere stort i ny teknik og nye produkter, før de har fundet de forretningsmodeller, der skal gøre digitale medier rentable. Samtidig presser netop digitaliseringen dem voldsomt på økonomien. En opgørelse fra USAs viser, at indtægterne fra printaviser falder syv gange hurtigere end de digitale indtægter stiger. Nye rapporter fra PwC og PEW Research Center forudser yderligere hug til en i forvejen hårdt presset branche, men peger også på nogle af de muligheder, der kan vise sig, for at tjene penge i et marked, hvor kunderne har vænnet sig til, at det meste er gratis.

Fra Odense over New Zealand til Washington balancerer medie- og underholdningsvirksomheder på den samme brændende platform. Deres dyrt fremstillede produkter bliver i vidt omfang delt mellem brugerne, der føler, at de er i deres gode ret, når de kræver kvalitetsprodukter uden at ville betale. Samtidig står medie- og underholdningsvirksomheder i disse år foran den monumentale udfordring, at deres omkostninger øges markant, fordi de skal lægge om til digitale platforme, alt imens deres indtægter falder endnu hurtigere. Den digitale revolution ses som uundgåelig, men har samtidig skabt en afkobling mellem forbrug og betaling i forbrugernes hoveder, og stiller derfor store ledelses- og investeringsmæssige krav til virksomhederne.

Medievirksomhederne og deres ledere skal i de kommende år udvikle, implementere og vise nytten af nye forretningsmodeller, og de skal gøre det, alt imens de omkalfatrer deres interne organisationer, investerer massivt i nye digitale produktionsapparater og samtidig forsvarer deres producentrettigheder i lokale og globale miljøer, hvor den eksisterende retsorden hverken nationalt eller på tværs af landegrænser er tilpasset den nye digitale virkelighed.

Figur 1 | Forstør

Login