Produktionseliten knækker jobkurven

16 procent jobvækst på to år – det er resul­tatet af målrettede investeringer hos en gruppe små og mellemstore produktionsvirksomheder. Mens in­vesteringstørke og jobtab har været normalen i indu­strien siden finanskrisen, har 70 virksomheder vendt skuden og skabt jobvækst. Det viser en ny analyse, som offentliggøres i dag. Mirakelkuren mod tilba­gegang er fokuserede forretningsmodeller, speciali­sering og nytænkning. “De succesrige virksomheder har brugt krisen til at trimme og optimere produktio­nen. De har udviklet nye forretningsmodeller, opbyg­get nye og stærkere koncepter og kunderelationer,” siger direktør for tænketanken REG LAB, Bjarne E. Jensen.

En stille jobrevolution ulmer i den danske underskov af små- og mellemstore produktionsvirksomheder. Mens der som helhed har været investeringstørke og jobtab i industrien siden finanskrisen, har en gruppe vækstorienterede smv’er brugt tiden efter krisen til at justere deres forretningsmodeller og investere i ny produktionskapacitet på dansk grund. Det giver nu udslag i nye danske industrijob. En specialkørsel, som Danmarks Statistik har udført for Mandag Morgen, viser, at der på tværs af en gruppe på 70 særligt udviklingsorienterede danske smv’er er skabt ikke mindre end 616 nye industrijob de seneste to år. Det svarer til en gennemsnitlig årlig jobvækst pr. virksomhed på over 7 procent.

Jobforøgelsen i de 70 virksomheder er interessant, fordi virksomhederne tilsyneladende har knækket koden for at gøre produktion i Danmark både rentabel og jobskabende. Ifølge tænketanken REG LAB har virksomhederne en række fællestræk, som andre danske industrivirksomheder kan tage ved lære af. Dermed kan erfaringerne bidrage til at gøre produktion til en ny vækstmotor for både økonomi og beskæftigelse i Danmark.

”De succesrige virksomheder har brugt krisen til at trimme og optimere produktionen. De har udviklet nye forretningsmodeller, opbygget nye og stærkere koncepter og kunderelationer,” siger direktør for REG LAB, Bjarne E. Jensen. REG LAB offentliggør i dag i samarbejde med Industriens Fond den helt nye undersøgelse ”Industrielle succeshistorier”, der beskriver ti af de mest succesrige virksomheders vækststrategier, fællestræk og resultater. Se metodeboks.

Login