Sociale medier er ej blot til lyst

It-analysehuset Gartner spår at hver femte arbejdstager inden 2014 vil have udskiftet mail med sociale medier, som i arbejdssammenhæng kan tilbyde en tættere videndeling kollegaerne imellem og hurtigere opdatering om aktuelle projekter, men ekstremt mange implementations forventes dog at fejle ifølge Gartner

Sociale medier som Twitter og Facebook er ikke længere blot en fritidsinteresse eller en oplagt overspringshandling for ukoncentrerede medarbejdere. Muligheden for at bruge medierne til løbende at opdatere læserne om, hvad man laver, og hvor man befinder sig, kan udnyttes til at styrke samarbejdsrelationer, videndeling og effektivitet på arbejdspladsen. Det viser en ny rapport fra det internationale it-analysehus Gartner. 

Allerede i 2014 vil hver femte arbejdstager i den udviklede verden have erstattet mail med sociale medieplatforme, og mange virksom­heder vil udvikle interne facebook­lignede netværk til videndeling og opdatering om aktuelle projekter. Netværk, som også gør det nemmere for den enkelte at finde frem til, hvem af kollegaerne der besidder spidskompetencer på et givent område.

I den forbindelse vil mikroblogging være særligt populært. Allerede i dag bruger mange teknologien til at bygge tætte kunderelationer, i fremtiden vil flere forsøge at bruge dem internt medarbejderne imellem. Små og mellemstore virksomheder risikerer dog skuffende resultater. En af årsagerne til Twitters success er netop, at det højere antal brugere sikrer, at der altid er et publikum klar til at læse og forholde sig til opdateringerne. Interne virksomhedsminiblogs vil ikke kunne mønstre kritisk masse.

Login