Ny udbudslov giver grønne virksomheder flere vinderkort

Mens Dansk Erhverv og Rådet for Samfundsansvar bakker op om indholdet i den nye udbudslov for offentlige myndigheders indkøb, er en række ngo’er særdeles kritiske. I Dansk Erhverv kalder markedschef Jakob Scharff det et vigtigt politisk signal, når man i lovforslaget lægger op til, at f.eks. et produkts totalomkostninger og ikke kun den laveste pris kan tælle som parameter i den offentlige indkøbspolitik. På den anden side står en række stærkt kritiske ngo’er. De mener, at Danmark misser en oplagt mulighed for at stille krav til leverandører om, at de og deres eventuelle underleverandører skal praktisere samfundsansvar og som minimum sikre, at FN’s menneskerettigheder bliver overholdt i alle led, hvis de skal gøre sig håb om at handle med stat, regioner og kommuner. Den nye udbudslov forventes fremsat i Folketinget på onsdag, hvorefter den kan træde i kraft til oktober.

Danske virksomheder med styr på miljø, antikorruption og menneskerettigheder hos både dem selv og deres underleverandører har hidtil ikke fået anerkendelse for deres CSR-arbejde, når det offentlige har udbudt opgaver. Men når Danmarks nye udbudslov træder i kraft til oktober, vil det blive lettere for især virksomheder med en skarp profil på miljøområdet at komme i betragtning som leverandør til de opgaver, som staten, regionerne og kommunerne udbyder.

Forslaget til den nye udbudslov, som forventes at blive fremsat i Folketinget på onsdag, indeholder to nye punkter, som forventes at give et tiltrængt løft til miljømæssig bæredygtighed, når det offentlige Danmark køber ind.

Lovforslaget vil dels fokusere på, at den offentlige udbyder kan se på alle omkostninger i et produkts levetid, når der vælges leverandør – også kaldet totalomkostningsprincippet, TCO. Det betyder konkret, at en udbyder af en opgave kan vælge leverandør efter de samlede omkostninger i hele produktets levetid. Herunder også udgifter undervejs til energi, anden påvirkning af miljøet, og når produktet engang skal bortskaffes eller genanvendes. Og dels giver den nye udbudslov mulighed for, at stat, regioner og kommuner kan stille krav om, at en leverandør har bestemte mærker og certificeringer inden for miljø og bæredygtighed.

Login