Dialog om vagter, tydelig ledelse og timeouter

Mindre stress, mere støtte, fællesskab og tydelig ledelse. Med de overordnede principper som rettesnor er det lykkedes lungemedicinsk sengeafsnit på Hvidovre Hospital at holde alle stillinger besatte. 

Jens ReiermannStine Bjerre Herdel

”At arbejde på en medicinsk afdeling kan være intensivt, fordi patienterne ofte er multisyge og med komplekse plejebehov. Derfor er der på mange medicinske afdelinger udfordringer med at rekruttere og fastholde sygeplejersker,” forklarer chefsygeplejerske Lene Guldager. 

Om

Denne lille artikel er en del af temaet om, hvilke ledelsesinitiativer, der er med til at skabe bedre trivsel og øge arbejdstiden hos sygeplejersker og jordemødre. Du finder hele temaet i toppen af artiklen.

Lene Guldager er chefsygeplejerske på Afdeling for Medicinske Sygdomme på Amager/Hvidovre.

Men det er ikke tilfældet på Lungemedicinsk og Endokrinologisk sengeafsnit på Hvidovre Hospital, hvor alle stillinger er besat. Chefsygeplejerske Lene Guldager vurderer, at det skyldes en række indsatser, som har forbedret afdelingens evne til at rekruttere, og som samtidig har øget trivslen og arbejdsglæden blandt sygeplejerskerne. 

Hvad angår vagter og ugentlig arbejdstid, har man på afdelingen bestræbt sig på at imødekomme individuelle behov hos sygeplejerskerne, og derfor er der løbende dialog om vagtlægning. Dog skal alle deles om dags-, aften- og weekendvagter, men det er med til at give oplevelsen af, at alle løfter i flok, og at der ikke er nogen, der har vagtmæssige fordele frem for andre. Det er heller ikke et krav at skulle arbejde fuld tid på afdelingen. Men en mulighed, forklarer Lene Guldager.

”Faktisk er det ikke umiddelbart en fordel at have alle ansatte på fuld tid, da det mindsker fleksibiliteten. Hvis alle er på fuld tid, er der færre ansatte, fordi posen med penge til løn er den samme. Konsekvensen ved at være færre ansatte i et afsnit er, at der er færre til at dække aften-, natte- og weekendvagter. Så skal sygeplejerskerne arbejde flere vagter og flere weekender, og det gør det sværere at fastholde og rekruttere sygeplejersker, fordi de søger hen, hvor de ikke er så vagtbelastede og kan få flere friweekender,” siger Lene Guldager. 

Faktisk er det ikke umiddelbart en fordel at have alle ansatte på fuld tid, da det mindsker fleksibiliteten. Hvis alle er på fuld tid, er der færre ansatte, fordi posen med penge til løn er den samme.

Lene Guldager
Chefsygeplejerske på Afdeling for Medicinske Sygdomme på Amager/Hvidovre.
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu