Historien i tal

Fakta: Danske seniorer er allerede på arbejdsmarkedet

Figur 1: Beskæftigelsesfrekvensen i Danmark fordelt på aldersgrupper, 2008-2021.

Figur 2: Beskæftigelsesfrekvensen for 55-64-årige i OECD-lande, 2021.

Niels Gustav Korsgaard FrederiksenMaja Carolina Kastensand

Fastholdelsen af flere seniorer i længere tid på arbejdsmarkedet er en vigtig del af regeringsgrundlaget. Og i den nye finanslovsaftale for 2023 er der afsat over 40 millioner kroner over de kommende tre år til oprettelsen af et nyt videnscenter med netop dette fokus. Men beskæftigelsesfrekvensen for seniorer på det danske arbejdsmarked er i forvejen en af de højeste blandt OECD-landene. De seneste ti år er beskæftigelsen blandt personer over 60 år steget markant, og fra 2011 til 2021 er andelen af seniorer i beskæftigelse i aldersgruppen 60 til 64 år vokset med 20 procent. Selvom Danmark har en af de højeste beskæftigelsesfrekvenser blandt OECD-landene, er beskæftigelsen dog lavere end hos de nordiske nabolande Island, Sverige og Norge. I 2021 var omkring 80 procent af seniorer mellem 55 og 59 år i beskæftigelse, mens det tilsvarende gjaldt for tæt på 70 procent af de 60-64-årige.
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu