Riget Danmark søger: Robust visionsleder med stærke kommunikationsevner og flair for at motivere 

Folket har stemt, og Danmarks nye statsminister skal i de kommende år stå på mål for sine politiske løfter. Men derudover skal Statsministeren også indtage posten som stærk leder. Så hvordan ser statsministerposten egentlig ud som et klassisk toplederjob set i lyset af rigets tilstand og aktuelle udfordringer? Vi har lavet jobopslaget

Foto: Scanpix
Stine Bjerre Herdel

Om jobbet og Danmark 

Vi søger en kandidat til den ledende stilling som øverste chef for et – i international sammenligning – ganske lille kongerige, Danmark, som er et konstitutionelt monarki og demokrati.  

Du skal med din person og din ledelse inkarnere regeringens politik overfor Riget Danmark.

Rigets tilstand har i de senere år været præget af turbulente tider og er lige nu påvirket af internationale kriser, som skaber usikkerhed vedrørende fremtiden, herunder ikke mindst forsyningsmæssigt og økonomisk. Det giver sig udslag i målbar, faldende økonomisk tillid og tryghed i rigets befolkning, og derfor søger vi en person, som med sin ledelse kan stå for ro, motivation og retning. 

Læs også analysen: Kære statsminister: Du skal være en dygtig topleder 

Generelt er riget Danmark dog karakteriseret af en fundamental stabilitet og professionalisme, og det har senest vist robusthed, agilitet og resiliens ved håndteringen af finanskrisen og covid-19-krisen.  

 

Dine opgaver 

Du vil få titel af Statsminister og få et spændende og udfordrende job, hvor du skal samarbejde med andre for at sikre politisk, social og økonomisk stabilitet, konsensus og legitimitet. Du skal lede Danmark gennem kommende kriser under hensyntagen til demokratiske spilleregler og med respekt for konstitutionen og velfærdssamfundets værdier. Påtager du dig jobbet, er du en offentlig person, og du skal med din person og din ledelse inkarnere regeringens politik over for Riget Danmark. 

Du har en stærk situationsfornemmelse, og du evner at sætte dig i andres sted og har respekt for dem, der er forskellige fra dig selv.

Stillingen er på nuværende tidspunkt omgærdet af mange konflikter og interesser, nationale som internationale. Dem skal du håndtere. Du er derfor konstant udsat for offentlighedens bevågenhed, og stillingen er uden øvre arbejdstid og med kontortid 24-7.  

Set i lyset af aktuel, geopolitisk ustabilitet er det også en primær opgave at opbygge et stærkt internationalt netværk og diplomatiske evner, hvis du ikke allerede har det.  

For at lykkes i stillingen får du stillet et ministerium til rådighed med dedikerede ledere og medarbejdere samt et antal personligt udpegede rådgivere. Du råder tillige som statsminister, gennem delegation og via dit samarbejde i regeringen og med Folketinget, over hele den offentlige sektor i landet. Da jobbet er omfattende, kræver det en udpræget evne til uddelegering. 

Du vil blive målt på dine konkrete resultater, men i høj grad også på din evne til at skabe følgeskab i Riget Danmark. 

 

Om dig som person:   

 • Riget Danmark er på udkig efter en leder, som har stærke visioner, og som i samarbejde med andre evner at sætte mål og retning. Dine evner til at arbejde visionsdrevet og til at skabe følgeskab vil være afgørende.   
 • Som person er du yderst udadvendt og troværdig.  
 • Du evner at balancere et stærkt mål- og resultatfokus med at være samarbejdsorienteret og empatisk  
 • Som en forudsætning for at facilitere samarbejde, tillid og legitimitet er du desuden oprigtigt lyttende, nysgerrig og inddragende.   
 • Du har en stærk situationsfornemmelse, og du evner at sætte dig i andres sted og har respekt for dem, der er forskellige fra dig selv.   
 • Du har det fint med at indgå kompromisser og forlig, og du fremhæver resultater skabt i fællesskab frem for dine egne. I det hele taget er du motiveret af at være en del af noget, der er større end dig selv, det vil sige at tjene almenvellet.   

  Derudover er stærke kommunikationsevner afgørende. Det omfatter kommunikation på alle typer af medieplatforme, TikTok som Folketingssalen.

 • Du har mod til at træffe nødvendige, men ubehagelige beslutninger uden at ryste på hånden, at begrunde hvorfor og stå ved dem efterfølgende.   
 • Du er som person robust, rolig og psykisk afbalanceret. Dette er vigtigt, da du vil blive kritiseret, uanset hvad du foretager dig, og da du skal håndtere talrige konflikter.  
 • Det er din fornemste opgave at lede med værdighed og sans for ordentlighed og retfærdighed.  
 • Du er som person yderst arbejdsom og ansvarlig. 

 

 Dine faglige kompetencer:   

 • Vi efterlyser i særdeleshed en leder, der har erfaring med strategisk ledelse og forhandling.  
 • Har du erfaring med kriseledelse, er det en stor fordel.  
 • Stærke kommunikationsevner er afgørende. Det omfatter kommunikation på alle typer af medieplatforme og til alle typer af målgrupper, på TikTok såvel som i Folketingssalen. Riget Danmark har brug for en leder, der kommunikativt formår at balancere det elitære med det folkelige og tegne et roligt, stærk, tillidsskabende brand.  
 • Vi ønsker desuden, at du har flere års erfaring med politisk lederskab såsom ledelse af partier, frivillige organisationer eller ministerier.  
 • Du skal have dokumenteret erfaring med håndtering af store projekter i både national og international skala og være rutineret i planlægning og uddelegering af arbejdsopgaver i den forbindelse.  
 • Du må gerne have erfaring med moderne ledelsespraksisser som ’servant leadership’, visionsledelse, netværksledelse og forandringsledelse.   
 • Stærke evner udi konflikthåndtering og erfaring hermed er en stor fordel.  
 • Du skal have et diverst netværk og en udpræget fornemmelse for, hvad der er brug for, hvad der rører sig i samfundet og i verden, og du skal være omstillingsparat og indstillet på at lede tidssvarende.

Skrevet i samarbejde med Lotte Bøgh Andersen og Kurt Klaudi Klausen


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu