Historien i tal

Flygtninge i EU. Kvartalvis statusrapport, juni 2016.

Kvartårlig rapport fra EU om asyltal. Indeholder oversigter over antallet af asylansøgere samt tal på afgørelser om asylansøgninger. Opdateres løbende.

EU’s asyltal opgøres kvartalvis. Rapporten fra juni 2016 gør status.

Hent PDF


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu