Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

HISTORIEN I TAL Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.

Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede. Ifølge Milanovic kan underrapportering af dødsfald ikke forklare det. Han konkluderer, at man skal være varsom med diverse avancerede rangeringer og indeks for eksempelvis korruption og transparent regeringsførelse: “De ser ‘fornuftige’ ud, indtil de konfronteres med virkeligheden, og afspejler måske bare eksperternes ekkokammer-tænkning.”

Login