Aalborg Kommune: Biomasse er sidste udvej

Med omstillingen af Nordjyllandsværket går Aalborg Kommune foran med at sikre fremtidens varmeforsyning gennem flere energikilder. Her har biomasse laveste prioritet. I stedet hentes energien fra luft, sol, jord, havvand, varmt vand i undergrunden og overskudsvarme.

I Aalborg Kommune har man valgt at tage den grønne omstilling af varmeforsyningen en anden vej og vælger at gå i en stor bue uden om biomassen.

Da Aalborg Forsyning, der er ejet af kommunen, i januar 2016 overtager kraftvarmeværket Nordjyllandsværket, som både forsyner området med el og varme, af Vattenfall, er det med en ambition om at sætte sig i førersædet for, hvordan man styrer den grønne omstilling.

Login