Det Økonomiske Råd og Klimarådet: Læg afgift på biomassen

Afgiftsfritagelsen på biomasse skævvrider markedet og giver incitament til private investeringer og fjernvarmeinvesteringer i biomasse på bekostning af andre grønne energikilder, lyder det fra Det Økonomiske Råd og Klimarådet, der begge opfordrer til en afgiftsændring. Det nuværende system forhaler en reel grøn omstilling.

Det danske afgiftssystem er med til at sende den grønne omstilling i Danmark i en skæv retning. Derfor vil både Klimarådet og De Økonomiske Vismænd have ændret reglerne, så der fremover kommer afgifter på afbrænding af biomasse – helt på linje med andre energiformer.

Mens alle andre energiformer er pålagt afgifter, så kan danske kraftværker brænde alt det træ og halm af, de vil – helt afgiftsfrit. Resultatet er, at flere og flere værker lægger om til biomasse, mens det går mere trægt med de andre grønne energiformer. Det har gjort os til storforbruger af biomasse når man sammenligner med andre europæiske lande. Danmark ligger på en femteplads, hvad angår biomassens andel af det samlede energiforbrug.

Login