Analyser og debatoplæg

Om tænketanken | Analyser og debatoplæg | Facilitering og foredrag | Events og workshops

Vi laver analyser og debatoplæg, som kvalificerer og aktualiserer vigtige dagsordener, og vi formulerer konklusionerne slagkraftigt i dagsordensættende formater.

Vi har ingen hyldevarer. Til gengæld har vi stor erfaring med, hvilke metoder og formater der virker til forskellige formål. På den baggrund udvikler vi altid løsningerne til det konkrete samarbejde, vi indgår i.

Vores analyser og debatoplæg tager afsæt i aktuelle tendenser, producerer ny viden og viser vej mod nye løsninger. 

Vi laver alt fra større befolkningsundersøgelser til mindre analyser, gennem såvel kvantitative som kvalitative metoder og sætter en ære i at formidle resultaterne, så konklusionerne vinder genlyd i den offentlige debat.

Afsættet er grundig research, og processen designer vi altid med inddragelse af relevante eksperter og praktikere på det givne felt.

Du kan finde alle vores analyser i videnbanken. 

Vi taler gerne med jer om, hvordan vi designer en analyse eller debatoplæg, som sætter et godt aftryk og viser vej – enten internt i jeres organisation eller i samfundsdebatten generelt.

Kontakt Andreas Hjorth Frederiksen, ahf@mm.dk.