Anbragte børns skæbne afhænger af bopælen

Hvert eneste år anbringer kommunerne i gennemsnit godt 1 pct. af alle børn. Forskellene fra kommune til kommune er dog store, men ingen ved, hvad der giver det bedste resultat for barnet.

Et 100-års jubilæum er normalt værd at fejre. Men når Danmark i hvert eneste år siden 1918 har anbragt ca. 1 pct. af en børne- og ungdomsårgang uden for deres familie, er der mere grund til eftertanke end til fest.

Sådan lyder budskabet fra Inge Bryderup, professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Hun har været i arkiverne og har beregnet, hvor mange børn der hvert år har været anbragt helt tilbage fra 1918. For 2016, det senest tilgængelige år, lå andelen på 1,2 pct.

Login