Besparelser truer gymnasier i yderområder

Gymnasier vil lukke som konsekvens af omprioriteringsbidraget, siger foreningen Danske Gymnasier, der ønsker besparelserne stoppet. Gymnasier i yderområder er hårdest presset på økonomien.

Regeringens omprioriteringsbidrag er med til at tvinge gymnasier i landets yderområder i knæ. I forvejen kæmper mange gymnasier med faldende elevtal på grund af små ungdomsårgange.

Et af de gymnasier, der døjer med økonomien, er Lemvig Gymnasium.

”Det er klart, at omprioriteringsbidraget er særlig hårdt for skoler i yderområder – for vi er i forvejen presset, når vi mister tilskud grundet mindre elevårgange. Det er en giftig cocktail,” siger Bo Larsen, rektor for Lemvig Gymnasium.

Login