Borgerforslag uden effekt

I tre ud af ti kommuner kan borgerne stille forslag til nye, lokale tiltag, hvis de kan samle underskrifter nok. Men når forslagene når frem til byrådssalen, stemmer politikerne dem bare oftest ned. ”Det skaber frustration hos borgerne og kan vaccinere dem mod at ville deltage en anden gang,” siger Jacob Torfing, professor ved Roskilde Universitet.

Borgerne får ikke nødvendigvis øget indflydelse, selv om borgmestrene ihærdigt forsøger at lokke dem ind i det politiske maskinrum.

Det er kommunernes initiativ om borgerforslag et eksempel på.

Login