Borgmestre tager magten – og giver den videre til borgerne

Frontløbere. Dette skudsmål giver Ulrik Kjær, professor i statskundskab ved SDU og ekspert i det kommunale selvstyre, borgmestrene i Aarhus og Holbæk, som har sat ord bag handling og løftet borgerinddragelse højt op på den kommunalpolitiske dagsorden. På trods af forskelligt politisk udgangspunkt er Jakob Bundsgaard, socialdemokratisk borgmester i Aarhus, og hans borgmesterkollega i Holbæk, Søren Kjærsgaard, der er valgt for Venstre, enige om, at en vidtgående inddragelse af borgerne er den eneste farbare vej i arbejdet med at udvikle fremtidens kommunale velfærd. I Holbæk har man allerede gode erfaringer med det arbejde. Her har man gjort op med årtiers opdeling i forvaltninger efter lovgivning og faglige traditioner og fra og med årsskiftet ændret sin interne organisering, således at den i højere grad passer til borgernes behov.

To borgmestre, Jacob Bundsgaard (S) i Aarhus og Søren Kjærsgaard (V) i Holbæk, gør nu med op den traditionelle rolle som borgmester, der fra pladsen for enden af bordet altid skal have det sidste ord. De vil bestemme mindre og i stedet inddrage borgere, foreninger og virksomheder i flere beslutninger.

Det kan lyde som politisk korrekte ord om borgerinddragelse, men når de to borgmestre gør ord til handling, har det endda meget store konsekvenser.

De to er i fuld gang med at formulere helt nye jobbeskrivelser for arbejdet som borgmester, og hvad kommunalpolitik skal handle om. Samtidig har de indledt et opgør med en snart tyveårig lang udvikling med stadig mere styring af stadig flere detaljer i den kommunale velfærd.

Login