Dansk landbrug skal udvikle Afrika

Danmarks første handels- og udviklingsminister ser det som sin vigtigste opgave at styrke synergieffekterne mellem udviklingsbistanden og handelspolitikken. I Vietnam har sammenkoblingen af handel og udvikling allerede skabt resultater ved hjælp af dansk bistand og viden inden for bl.a. vand- og miljøteknologi. Næste store skridt bliver at bringe dansk landbrugsekspertise til Afrika, siger Mogens Jensen (S) i et interview med Mandag Morgen. I parløb med brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer er han ved at forberede dette store fremstød.

Landbruget i Afrika bliver det næste store fremstød i samtænkningen af den danske handelspolitik og udviklingsbistand. Det varsler den nyudnævnte handels- og udviklingsminister, Mogens Jensen (S). Han tror på, at der er store gensidige gevinster for danske landmænd og fødevareproducenter såvel som deres afrikanske kollegaer, hvis de samarbejder om at udvikle landbruget i Afrika.

”I Afrika efterspørges nye teknologier til at lave et mere effektivt og bæredygtigt landbrug. Her har Danmark nogle førende teknologier. Og der er både danske virksomheder og investorer, som gerne vil tage turen til Afrika,” siger Mogens Jensen i et interview med Mandag Morgen.

I løbet af sine første arbejdsuger på den nye ministertaburet har Mogens Jensen diskuteret perspektiverne med den administrerende direktør i brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Login