Danske virksomheder forsømmer den sociale bæredygtighed

HISTORIEN I TAL Danske virksomheder har på tværs af alle sektorer haft et stort fokus på de grønne verdensmål, men billedet er mere broget, når det gælder de sociale mål, viser ny rapport fra Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik har undersøgt, hvordan danske virksomheders arbejde med FN’s verdensmål går. Rapporten opsummerer data fra 2010 til 2020 og konkluderer, at de danske virksomheder på tværs af alle sektorer har haft stort fokus på de “grønne” verdensmål, men at billedet er mere broget i relation til de sociale mål – eksempelvis er antallet af sygedage blandt mænd stigende, ligesom tendensen er henholdsvis neutral og negativ for kønsfordelingen i topledelser og almindelige job.

Login