Danske virksomheder vil til Grønland

Mens den politiske debat bølger om det grønlandske mineeventyr, vokser danske virksomheders interesse for at tage til Grønland og være med som underleverandører for den indrykkende mineindustri. Rekordmange danskere deltog således i den netop overståede erhvervskonference ”Future Greenland”, som Grønlands Arbejdsgiverforening holdt i sidste uge. Men hvis danske virksomheder skal have en bid af kagen, kræver det strategiske partnerskaber, der opfylder mineindustriens behov.

Grundfos, Mærsk, Aalborg Havn og omkring 50 andre danske virksomheder fandt i sidste uge vej til Nuuk og den årlige erhvervskonference Future Greenland. Konferencen trak 420 deltagere, og det er 40 pct. flere end sidste år.

Stigningen dækker over en meget stor interesse fra danskere, der udgjorde knap en fjerdedel af alle deltagerne. De danske virksomheder har så småt fået færten af, at der kan være store ordrer at hente hjem fra råstofprojekter i Grønland.

Det mest fremskredne projekt står mineselskabet London Mining for. Udvindingskontrakten skal forhandles efter det grønlandske valg i marts, men hvis den falder i hak, forventes Isua-minen at medføre anlægsinvesteringer for op imod 14 milliarder kr. i forbindelse med etableringen i bunden af Nuuk-fjorden. Det vil give anledning til stor økonomisk aktivitet for underleverandører inden for bl.a. transport, byggeri, anlæg og forretningsservice. Udfordringen for de danske virksomheder er at begå sig i konkurrencen med internationale selskaber med lang erfaring fra mineanlæg og -drift.

Login