Derfor kan Danmark ikke regeres

Erik Rasmussen

“Jeg kan ikke mindes en regeringskrise så stor som denne siden 2001. Det er, som om det hele ramler.”

“Statsministeren er havnet i en situation, hvor alle hendes beslutninger og handlinger udlægges som forkerte.”

“Hun optræder ikke som en lederkarakter, men som en veg administrator, der virker som om hun ikke rigtig ved, hvorfor hun er der.”

Virker konklusionerne bekendte? Så læs dem igen. De handler ikke om Helle Thorning-Schmidt. Rent undtagelsesvis har vi nemlig fusket lidt med citaterne og rettet “han” til “hun”. De stammer alle fra 2010 og handler om daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen.

For bare to år siden var det ham, kommentatorerne beskrev som en katastrofal politisk leder, mens de spekulerede på hans snarlige fremtid uden for politik. Se også tekstboks. I dag har han noget nær politisk heltestatus. Venstre får rekordstor tilslutning i alle meningsmålinger og ville score op imod 60 mandater ved et folketingsvalg.

Kommentatorernes dom over Thorning i 2012 ligner til forveksling Løkkes i 2010. Det rejser uvægerlig det spørgsmål, om Danmark virkelig har været så uheldig at blive ledet af to uduelige statsministre efter hinanden?

Partiernes historiske nedtur" caption="Figur 1  

Figur 2  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/8eeb0-er_fig2_taktik_og_spin_skygger_for_politisk_indhold.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/4d6eb-er_fig2_taktik_og_spin_skygger_for_politisk_indhold.png | Forstør   Luk

Kun 6 pct. af vælgerne nævner konkrete politikområder som deres første association, når de hører navnet på et parti. Hver femte tænker på strategi og taktik.

Kilde: Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. [/graph]

At det næppe forholder sig helt så simpelt, kan aflæses af den stadigt mere udbredte kritik, der rettes mod Anders Fogh Rasmussens lederskab igennem ti år. Gennem stort set hele Fogh regeringsperiode bestod billedet af en statsminister, der dårligt kunne sætte en fod forkert. I dag beskrives Fogh-æraen som “det tabte årti”. Et årti, hvor Danmark forsømte at omstille sig til nye internationale vilkår og i stedet øgede det offentlige forbrug for at sikre mest mulig velfærd til flest mulige, hvilket nu har efterladt en ubetalt regning til Foghs efterfølgere.

Både Thorning og Løkke har overtaget statsministerposten i en situation, der kaldte på nye svar – og ingen af dem har leveret endnu. Men kernen i de politiske kriser er ikke politisk. Den nuværende regerings største problem i dens første leveår har været de meget sejlivede løftebrudsbeskyldninger. Se også artiklen Thornings mission: Tilbage til nutiden. Men “løftebruddet” består jo netop i at føre samme politik som den foregående regering!

Kriserne handler om tillid. I takt med at nødvendigheden af en ny kurs vokser sig større og mere presserende, øges også behovet for at skabe en bred folkelig forståelse for svære beslutninger.

Det var Lars Løkkes Rasmussens problem i hans statsministertid, det er Helle Thorning-Schmidts i dag, og det bliver antagelig også den næste statsministers. Det er, som om regeringsansvar og dybe kriser er blevet uadskillelige størrelser. Og den tendens kan forudses at accelerere de kommende år – uanset statsministerens partifarve.

Billedet af det evigt svigtende politiske lederskab bunder i markant ændrede præmisser for udøvelse af politisk ledelse. Lederskabet modarbejdes af tre modstandere: vælgernes virkelighed, mediernes virkelighed og samfundets virkelighed.

Vælgernes nye virkelighed

Vælgerne interesserer sig ikke for partiernes politik. Partiernes samlede medlemstal er styrtdykket igennem de sidste årtier og anslås ifølge Ugebrevet A4 at ligge på omkring 150.000 i alt. Se figur 1. Partierne fomår altså ikke at kan engagere flere medlemmer, end der er indbyggere i Odense, og blot lidt flere end de 133.000 medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening. Det til trods for at partierne får omkring 100 millioner kr. i årlig støtte til deres politiske arbejde. Det betyder, at mindre end 4 pct. af de danske vælgere er så interesserede i politik, at de ønsker at være medlem af et politisk parti. Som det fremgår af en ny analyse fra Epinion, er politikerleden i øjeblikket lige så hastigt voksende, som partiinteressen er faldende.

[graph title="Spin skygger for indhold" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Note: 1 Spm. ”Hvad tænker du på, når du hører [partinavn]?” N=1.352., Kilde: Sigge Winther Nielsen og Epinion for Ugebrevet A4. 

Der sker løbende forskydninger partierne imellem, afhængig af aktuelle kriser og dagsordener. I øjeblikket er det Venstre og Enhedslisten, der scorer flest nye medlemmer, og Socialdemokratiet, der taber flest. Men det kan se helt anderledes ud om et år eller to. Og det ændrer ikke ved et samlet billede af en befolkning med en meget beskeden interesse for partipolitik. Der er ingen grund til at tro, at udviklingen er stoppet, selv om der i valgåret 2011 har været en mindre medlemsfremgang. Med omkring 150.000 medlemmer er man måske nået ind til den hårde politiske kerne.

Vælgernes svigtende engagement i partipolitik kan også aflæses af deres vandringer imellem partierne. De har tilsyneladende sværere og sværere ved at finde sig til rette i et bestemt parti. Berlingskes tillæg Politiko betegnede den 20. marts de troløse vælgeres jagt efter de nyeste politiske trends som “bisværmevælgere”. Politik er blevet en forbrugsvare, som vi løbende tager stilling til. I artiklen advarede politiske eksperter om, at partiernes bestræbelser på at lokke “bisværmene” til sig med kortsigtede slagtilbud kan gøre det næsten umuligt at forfølge langsigtede mål – og især hvis de kræver store ofre. De store valgundersøgelser dokumenterer, at antallet af vælgere, der skifter parti, er vokset fra 25 pct. i 2005 og 2007 til 35 pct. i 2011, hvilket betyder, at over en million vælgere er til fals for øjeblikkets bedste politiske tilbud. Intet tyder på, at den udvikling er stagneret. Og det  gør det fortsat vanskeligere for en regering at navigere i forhold til sit bagland. For hvem er dét egentlig?

Mediernes nye virkelighed

I “gamle dage” var de store dagblade krumtappen i den politiske debat. Det var her, politikerne kunne formidle deres budskaber, suppleret med politiske møder rundt om i landet, hvor de kunne møde deres vælgere ansigt til ansigt. Senere kom de elektroniske medier, og det statslige radio- og tv-monopol blev den dominerende politiske arena.

Det korte spring fra skurk til helt

Lars Løkke Rasmussen 2010

Listen over deciderede møgsager for regeringen er lang. Lægger man dem sammen og tilføjer en række sløje meningsmålinger samt den seneste interne regeringskritik af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), står billedet af en ualmindelig svækket regering klart.

Information, 2010

“Jeg kan ikke mindes en regeringskrise så stor som denne siden 2001. Det er, som om det hele ramler – især for Lars Løkke,” siger Henrik Qvortrup.

Information, 2010

Niels Krause-Kjær bakker op om kritikken og mener, at “hele fundamentet under regeringen er ved at skride”.

Information, 2010

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen i dag sidder i flyet på vej til officielt besøg i Kina, har han kun én trøst: Der er stadig halvandet år, til at han er tvunget til at udskrive valg. For lige nu er krisen for regeringen total.

Ekstrabladet, 2010

Onde tunger påstår, at Løkkes eneste succes i sit første år som statsminister var, at han nåede til Paris på cykel sidste sommer.

Berlingske, 2010

Venstres statsminister er havnet i en situation, hvor alle hans beslutninger og handlinger udlægges som forkerte.

Information, 2010

“Lars Løkke har ikke vist sig som en god leder. Han optræder ikke som en lederkarakter, men som en veg administrator, der virker som om han ikke rigtig ved, hvorfor han er der,” siger debattøren Claes Kastholm

Berlingske, 2010

Lars Løkke Rasmussen 2012

I den nye megafonmåling ville Venstres formand Lars Løkke Rasmussen rykke ind i Statsministeriet, hvis der var valg i dag.

BT, 2012

På Christiansborg tales der om, at Lars Løkke Rasmussen går efter en ren V-regering efter næste valg.

Information, 2012

Partileder Lars Løkke Rasmussen kan juble over tallene, der viser en vælgertilslutning på ikke mindre end 34,1 procent – altså mere end hver tredje stemme.

BT, 2012

En frisk meningsmåling fra Greens Analyseinstitut viser, at 41 pct. mener, at Løkke er bedst til at skabe job, mens 37 pct. peger på Helle Thorning.

Børsen, 2012

Helle Thorning-Schmidt (S) og resten af rød blok får en vælgerlussing, mens Lars Løkke Rasmussen (V) og vennerne i blå blok er mere populære end nogensinde.

Berlingske Tidende, 2012

Rollen som leder af Danmarks store oppositionsparti falder tilsyneladende Lars Løkke Rasmussen lettere end at være statsminister. Han har stor succes med at holde sig væk fra den politiske debat.

BT, 2012

Han har ment meget lidt i medierne og aldrig været så populær. Efter 100 dage i opposition vil knap en tredjedel af danskerne stemme på Venstre.

BT, 2012

Men gennem de sidste årtier har en ny medievirkelighed dramatisk ændret vilkårene for kommunikation mellem politikere og befolkning. To forhold ændrer mediernes rolle og betydning i det politiske arbejde:

Fra substans til proces.

Mandag Morgen har igennem flere år dokumenteret, at personsager og magtkampe i stigende grad dominerer nyhedsformidlingen på bekostning af den politiske debat om de udfordringer, der for alvor afgør vores fremtidige muligheder. Denne tendens nåede en foreløbig kulmination i forrige weekend, hvor alle forsider og sendeflader måtte ryddes, fordi landets statsminister kommenterede rygter om sin ægtefælles seksuelle observans.

Det undergraver befolkningens tillid til den politiske journalistik, men også det politiske arbejde. Med skattekommissionens arbejde kan vi forvente et førstehåndsindblik i, hvordan spindoktorer, journalister, embedsmænd og politikere i uskøn forening orkestrerer politiske dagsordener i forsvaret for magten eller jagten på den store sensation.

Sagen risikerer at sætte sig på den politiske opmærksomhed i en lang periode, næret af nye “sensationelle” afsløringer og endeløse spekulationer om de mulige konsekvenser for de involverede – Lars Løkke Rasmussen, Troels Lund Poulsen, embedsmænd, chefredaktører, Christiansborg-journalister m.fl.

Alles troværdighed er til eksamen. Måske bliver det ikke vælgerne, men en kommissionsdomstol, der afgør, hvem der skal være helte og skurke i næste sæson af det politiske realityshow.

Hvis processen øger presse- og politikerleden, er det dybt forståeligt – vel nærmest et demokratisk sundhedstegn, der tyder på en kritisk befolkning. Men det er også en faretruende udvikling for demokratiet. Det fjerner fokus fra de problemer, som på kort og langt sigt truer Danmarks vækst og velstand.

Farvel til fordybelsen

Samtidig med at samfundets udfordringer bliver større og mere komplekse, bliver formidlingen af nyheder tilsvarende fragmenteret. Mobile og sociale medier er ved at revolutionere vores forbrug af nyheder: hvordan vi får dem, hvor lang tid vi bruger på dem, og hvor hurtigt vi kaster os over noget nyt.

Ideen om, at den gennemsnitlige danske vælger får sin viden i morgenavisen, der nydes sammen med morgenkaffen, er for længst historie. Nyhederne – og kaffen – indtages “on-the-go”. Kun 15 pct. af befolkningen kan ikke undvære de landsdækkende aviser, mens 20 pct. nu tilkendegiver, at de ikke kan leve uden nyheder på nettet. Samdidig vinder nye medieplatforme som tablets og smartphones hurtigt terræn og ændrer vores forbrug af nyheder radikalt.

Selv om tv fortsat er den primære kilde til formidling af nyheder og samfundsstof, har det sjældent vores udelte opmærksomhed. Ifølge en undersøgelse fra DR bruger over halvdelen af danskerne internettet, mens de ser tv. Fænomenet kaldes multimedietasking og er et symptom på den medierevolution, der hastigt ruller ind over os.

Kombinationen af en ny vælger- og medievirkelighed har totalt ændret vilkårene for udøvelse af politik. Det stiller politikerne over for store udfordringer i en tid, hvor de mere end nogensinde bliver afhængige af en stærk dialog med vælgerne for at genskabe den tabte tillid. Det er ikke alene en betingelse for, at Danmark kan omstille sig til en ny økonomisk virkelighed, der kræver folkelig forståelse for og opbakning til vanskelige beslutninger. Det er også nødvendigt for at sikre fremtiden for en demokratisk styreform, der er er under stigende pres.

Samfundets nye virkelighed

Det pres forstærkes de kommende ti år, hvor vi skal tage stilling til dybtgående forandringer i vores samfunds- og livsform, hvis vi skal gøre os håb om at bevare vores velstand. Skattereform og efterlønsreform er blot krusninger på det politiske hav sammenlignet med de omstillingskrav, vi fortsat skubber foran os. Udfordringerne kommer både indefra og udefra.

Indefra vokser presset for omlægning af den danske velfærdsmodel. Det gælder både arbejdsmarkedet og en række af de mest basale velfærdsydelser. En række større og mindre reformer inden for de sidste par årtier har ikke løst de mest fundamentale problemer: for mange danskere på overførselsindkomster, for mange sociale tabere, ikke mindst blandt de unge, for høje uddannelsesomkostninger i forhold til kvaliteten, for lav produktivitet. Den velfærdsmodel, der blev skabt i efterkrigstiden med helt andre sociale formål, er ikke tilpasset vilkårene i det 21. århundrede og må derfor tænkes forfra. Så længe den erkendelse ikke trænger igennem, vil vi opleve en gradvis afvikling og underminering af velfærdssamfundet, i takt med at den offentlige økonomi dikterer fortsatte besparelser.

Udefra presses Danmark af en række globale megakræfter, der inden for de næste tyve år vil ændre alle præmisser for at udvikle samfund og drive virksomheder. Det handler ikke bare om en international gældskrise, der truer med at lamme væksten i en række lande i verden og sende flere europæiske nationer mod fallitten. Revisionsfirmaet KPMG har i rapporten “Expect the unexpected” kortlagt ti andre megakræfter – klimaforandringer, mangel på basale ressourcer, fødevarekrise, turbulens på energimarkederne m.v. Rapporten beskriver, hvor omfattende indgreb de enkelte samfund, sektorer og virksomheder må gennemføre de kommende år, hvis de ønsker at øve indflydelse på deres fremtidige vækstvilkår. Kræfterne er globale, men kræver nationale forholdsregler – ikke i en fjern fremtid, men nu. Ellers vil omstillingsbehovet vokse sig så enormt, at vi ikke demokratisk kan håndtere det.

Fælles for udfordringerne i en ny virkelighed er, at de er accelererende, komplekse og forbundne, at de kræver langt mere vidtrækkende løsninger end hidtil, og at de forudsætter en direkte involvering af befolkningen. Udviklingen, som den har formet sig igennem en årrække, udstiller den politiske afmagt. Det bliver sværere og sværere at regere Danmark. Den udfordring er hævet over partipolitik og handler om demokratiets evne til at respondere på stadig flere og større forandringer.

Danmarks valg

Situationen stiller Danmark over for et valg mellem to veje:

Politics as usual: Politikerne fortsætter deres arbejde som hidtil. Politikken forbliver i sin egen osteklokke, hvor virkeligheden formes i en uhellig alliance mellem politikere, medier, kommentatorer og eksperter. Dermed vil det politiske få stadig mindre betydning for udviklingen af samfundet. Andre dele af samfundslivet – kommuner, regioner, virksomheder og organisationer – sætter sig i stigende omfang for at definere deres egen virkelighed. De kan ikke forlade sig på politiske initiativer, der i bedste fald har ringe effekt – hvis de da overhovedet kommer. Det med­fører en suboptimering af Danmarks konkurrenceevne, hvor Danmark brækker over økonomisk, og sammenhængskraften krakelerer. I den situation vil det blive stort set umuligt at regere Danmark – for slet ikke at tale om at at omstille Danmark til nye vilkår.

Radikal politisk innovation: Politikerne erkender, at den nye virkelighed skaber behov for at nytænke den politiske proces. Skal politikken tilpasses markant ændrede vilkår, bliver en af de vigtigste forudsætninger at genskabe tilliden hos befolkningen og sikre, at den aktivt involveres i de store forandringer.

Det vil bl.a. kræve en mere direkte kontakt mellem politikerne og vælgerne – uden om de medier, der i stadig mindre grad er i stand til at fungere som katalysatorer for de store omstillingsprocesser. Dels fordi de udviser stadig mindre interesse for politik, når det da ikke lige drejer sig om magtkampe og personopgør. Dels fordi den nye medievirkelighed ændrer præmisserne for al politisk kommunikation.

Lige så meget de nye medier kan underminere den politiske dialog, lige så stor en gevinst kan de blive. Men det forudsætter, at politikerne innoverer den måde, politik udvikles og kommunikeres på.

Ét er at investere måneder og år på at afdække magtens mulige fejltrin. Den form for projekter har der efterhånden været en del af, og nu har vi med skattesagskommissionen fået endnu ét. Måske var tiden inde til at erkende behovet for at nytænke, hvordan de politiske og demokratiske processer kan omstilles til en ny virkelighed – og igen gøre politik til et respekteret håndværk. Det er nok hér, det haster mest med at få nedsat en “kommission”. Det kunne være et initiativ for Folketingets præsidium.

Når politik mødes med et skuldertræk og opgivende miner i befolkningen, har demokratiet et akut problem. Da bliver Danmark for alvor uregerligt.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu