Det store søslag

Den nye regering vil endnu en gang se nærmere på vilkårene for olie- og gaskoncessionerne i Nordsøen. Stadig flere mener, at staten solgte sig selv for billigt i 2003-aftalen med A.P. Møller. Men også denne gang er det yderst tvivlsomt, om det i sidste ende vil lykkes at sikre samfundet en rimelig bid af kagen. Med enkelte undtagelser er de sidste 50 års historie om den danske nordsøolie én lang fortælling om forhandlingsnederlag og politisk afmagt, der har kostet Danmark milliarder. Politikerne herhjemme har aldrig for alvor forstået ”oliens logik”, mener flere kilder.

Mandag Morgen fortæller historien om Danmarks 50 år som olienation.

Til sommer oprinder en af de triste mærkedage i Danmarks nyere historie. Den 8. juli er det 50 år siden, at staten – nærmest kvit og frit – gav A.P. Møller eneret til udnyttelsen af den danske undergrund.

Da eneretsbevillingen netop var gældende i 50 år, er den 8. juli også dagen, hvor Danmark langt om længe kunne være startet på en frisk. Men VK-regeringen forlængede i 2003 aftalen med 30 år, så den nu løber frem til 2042. Og det er stærkt tvivlsomt, om den nye regering formår at tage det endelige opgør med fortidens synder.

Den har indtil videre nedsat et tværministerielt embedsmandsudvalg, der skal vurdere, om de nuværende aftaler og love sikrer en ”samfundsøkonomisk hensigtsmæssig” udnyttelse af olie- og gasressourcerne, og om staten får ”en rimelig andel” af den samlede gevinst.

Login