Diplomater sælger indflydelse til danske lobbyister

Diplomaterne på den danske EU-repræsentation i Bruxelles er begyndt systematisk at sælge lobbyprodukter til danske virksomheder, som vil have større indflydelse i EU. Det skal sikre lydhørhed for danske erhvervssynspunkter – og skæppe i Udenrigsministeriets egen pengekasse. Det er et nybrud i diplomatiets rolle, som flere virksomheder hilser velkomment.

Andreas Baumann

" caption=" 

Figur 1  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/9559f-aba_figur01_produktkatalog-i-lobbyisme.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/ac632-aba_figur01_produktkatalog-i-lobbyisme.png | Forstør   Luk

Den danske EU-repræsentation har udviklet en række nye produkter til at fremme danske virksomheders interessevaretagelse i EU. Betingelserne for at opkræve betaling for Eksportrådets service er, at den støtter dansk erhvervsliv i eksportfremme, internationalisering og andre erhvervsmæssige aktiviteter i udlandet, ligesom rådgivningen skal være skræddersyet til den enkelte virksomhed.

”Det er gavnligt for Danmark.” Sådan lyder det enkle svar, når virksomheder og danske EU-diplomater skal begrunde deres samarbejde om at opnå større gennemslagskraft for danske erhvervssynspunkter i Bruxelles.

Ambassaden og den danske EU-repræsentation, som deler adresse på Rue d’Arlon i midten af Bruxelles, er begyndt i samarbejde at tilbyde en række nye ”produkter”, som kan skærpe danske virksomheders lobbyindsats over for beslutningstagere i EU. Det kan gavne dansk eksport, vækst og jobskabelse. Og så hjælper produktsalget også med at opfylde indtjeningskravet på ca. 100 millioner kr., som Udenrigsministeriet årligt skal hente hjem gennem aktiviteter i sine handelsafdelinger. 

I EU drejer det sig mere om at få indflydelse på lovgivning end om deciderede eksportfremstød, og derfor tilbyder diplomaterne, at danske erhvervsledere kan deltage i eksklusive rundbordsmøder med udvalgte europæiske beslutningstagere. Der er også oprettet et nyt lobbynetværk med to-tre årlige møder, og på bestilling arrangerer ambassaden foredrag og kurser i effektiv lobbyisme eller EU-lovgivning. Se figur 1.

LEGO havde i juni sit internationale hold af lobbyister på et uddannelsesseminar på EU-repræsentationen for at lære om de kringlede lovgivningsprocesser, der er vigtige at kende til, hvis man vil have indflydelse i EU. Den diplomatiske konsulentbistand er ”enormt værdifuld”, lyder det fra en af virksomhedens cheflobbyister.

”EU-repræsentationen hjælper os med at se igennem den komplekse beslutningsproces i Bruxelles, så vi f.eks. kan se, hvornår der er mulighed for indflydelse. De prøver jo på at gøre os bedre og mere professionelle, så vi forhåbentlig kan vinde nogle af de slag, der skal vindes i Bruxelles og andre steder," siger Peter Trillingsgaard, vice president i LEGO’s afdeling for eksterne relationer.

"Diplomaternes ekspertviden er enormt værdifuld,” siger han. 

Legetøjsproducenten har i øvrigt haft et lignende arrangement i Washington med hjælp fra den danske ambassade dér.

[graph title="Produktkatalog i lobbyisme" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: Udenrigsministeriet og "Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten". 

Hele værktøjskassen i brug

For at opretholde dansk indflydelse i Europa er det nødvendigt at ”bruge alle midler i værktøjskassen,” lyder det fra topdiplomaten Poul Skytte Christoffersen, der er Danmarks ambassadør i Belgien. Han er en af drivkræfterne bag den proaktive indsats for at hjælpe det danske erhvervsliv på den komplicerede EU-scene, hvor tusindvis af virksomheder og lobbyister kæmper om at komme til orde.

”Formålet er, at de danske virksomheder kan få en lejlighed til at tale med nogle folk, som de ellers ikke ville kunne tale med. Det er ikke altid muligt for dem at få møder med f.eks. Kommissionen. Kommissionen har sjældent tid til at lægge øre til en enkelt virksomheds argumenter,” siger Poul Skytte Christoffersen.

”Det at kunne diskutere tværs over bordet med dem er noget, virksomhederne er interesserede i. Og så handler det om at få solgt nogle budskaber. Men det viser sig også i praksis, at Kommissionen er interesseret i denne dialog med folk, der har fingeren på pulsen ude i erhvervslivet,” siger han.

Han understreger, at diplomaterne ikke er ude på en salgsturne på vegne af de danske virksomheder. Man holder sig til at skabe en platform for dialog.

”Det er mere legitimt. Det er jo ikke et spørgsmål om at sælge bestemte produkter, men mere om at give information til Kommissionen om danske erfaringer. Det handler mere om videndeling,” siger Poul Skytte Christoffersen, der har over 30 års erfaring i EU-systemet.

Han var en af hovedkræfterne i forhandlingerne om EU’s østudvidelse under det danske formandskab i 2002, og han har været kabinetschef for EU-kommissær Mariann Fischer Boel og rådgiver for EU’s udenrigschef, Catherine Ashton.

Diplomatisk dialog giver indflydelse

Poul Skytte henviser især til to mødeserier, som EU-repræsentationen har lanceret for henholdsvis energisektoren og producenter af sundheds- og velfærdsteknologi. 

Det er områder, hvor dansk erhvervsliv sidder i internationale førerpositioner. Sammen med kun en lille håndfuld andre danske deltagere fra samme industri får virksomhederne på uformelle rundbordsmøder på ambassaden adgang til vigtige nøglepersoner i EU-systemet. Det koster 15.000 kr. at deltage.

”Alle hernede arrangerer jo møder og konferencer. Men vi har forsøgt at systematisere det og har altså skabt en fast platform i stedet for bare at arrangere møder ad hoc,” siger Jakob Skaarup Nielsen, chef for corporate affairs i EU-repræsentationen og en af idemagerne bag mødeserierne.

”Det handler om at samtænke de redskaber og instrumenter, som vi har på udviklingsfronten, eksportområdet og i det almindelige diplomati,” siger Jakob Skaarup Nielsen, som har flere års erfaring med eksportfremmende arbejde i Kina, Singapore og Japan.

”Deltagerne fra EU-institutionerne er glade for formatet, hvor folk uformelt sidder om samme bord og taler om et emne, som alle har en interesse i. Det er det unikke,” siger Jakob Skaarup Nielsen.

I energiklyngen arbejder de danske virksomheder på at fastholde EU-dagsordenen for den grønne omstilling, der kan give ordrer til danske producenter af f.eks. elektricitet, vindmøller og bygningsisolering. Opmærksomheden er for tiden rettet mod implementeringen af energieffektiviseringsdirektivet, som blev forhandlet på plads under det danske formandskab.

Vinduesproducenten VELUX har deltaget i et af møderne i energiklyngen og hilser samarbejdet med de danske diplomater velkomment. 

”Udenrigsministeriet bidrager med netværk, kontakter, politisk forståelse og en evne til at bringe folk sammen og facilitere en dialog,” siger Ingrid Reumert, chef for public affairs & sustainability i VELUX. Det er et af flere værktøjer, som virksomheden anvender i sin vigtige interessevaretagelse i EU, lyder det.

En anden af de betalende deltagere i mødeserien, SE (det tidligere Syd Energi) er også glad for samarbejdet. Virksomhedens public affairs-chef, Jes Christensen, peger på, at det særligt er den direkte dialog med andre medlemsstaters embedsfolk, som har gjort ham interesseret i ambassadens møder.

”Der er ret svært at komme i dialog med medlemslandene direkte. Så gevinsten ved mødeserien er, at vi kan tale med nogle andre, end vi normalt mødes med,” siger han. SE forsøger eksempelvis at komme i dialog med embedsfolk fra Tyskland og Polen, fordi man vil ind på de polske og tyske energimarkeder og derfor er interesserede i landenes implementering af EU-direktiverne. Her hjælper de danske diplomaters indsats med at åbne døre. 

”En ambassadør med stjerner på skuldrene kan tiltrække et højere niveau af beslutningstagere. Jeg ville ikke have en kinamands chance for at gøre det samme,” siger Jes Christensen. 

Det er ofte besværligt og omkostningsfuldt at arrangere den slags møder selv, forklarer han. Og så er den direkte dialog med beslutningstagere med til at forme en nyttig dagsorden på den lange bane: ”Vi får da i hvert fald plantet et lille frø på hvert møde,” siger han.

Lobbynetværk for danskere

Den danske ambassade har også systematiseret arbejdet med at omsætte diplomaternes viden om beslutningsprocedurer til bred gavn for dansk erhvervsliv. Det har mundet ud i lanceringen af et privat-offentligt dansk lobbynetværk, hvor virksomheder og organisationer to-tre gange om året mødes med diplomatiet i Bruxelles for at lære om effektiv EU-lobbyisme.

Modsat klyngemøder og virksomhedsbesøg er disse arrangementer gratis. Til det første møde, som blev afholdt i juni, deltog omkring 35 danske organisationer for at nyde godt af diplomaternes ekspertise og indsigt i EU’s ellers komplicerede beslutningssystem. Yderligere to møder er planlagt inden nytår.

Over 100 danske virksomheder og organisationer er inviteret med i netværket. Deltagerkredsen spænder bredt, fra store private virksomheder som Novo Nordisk og Danfoss til små og mellemstore virksomheder og offentlige organisationer som KL og Danske Regioner. 

Fælles for dem er erkendelsen af, at EU er en vigtig arena for interessevaretagelse, og at det danske diplomati har en nyttig ekspertise på området, der er blevet mulig at udnytte.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu