Dom: De har begge ret, men kun delvist

I februar i år ophævede skatteministeren fra den ene dag til den anden et cirkulære, der igennem 32 år var blevet brugt til at værdiansætte virksomheder ved generationsskifte. Mens Peter Foss, medejer i industrikoncernen Foss, kalder afskaffelsen en kæmpe væksthæmmer, mener skatteminister Benny Engelbrecht, at han har afskaffet en regel, der var i strid med loven. Mandag Morgen har bedt fem skatte- og selskabsretseksperter vurdere argumenterne – og trods indbyrdes uenighed er eksperterne enige om én ting: Begge parter har ret.

Inden for de kommende 10 år skal 23.000 familieejede virksomheder ifølge forskning fra CBS igennem et generationsskifte. Se tekstboks. Som en konsekvens af skatteministerens beslutning om at sløjfe formueskattekursen fra og med februar i år vil det fremover blive markant dyrere at lade virksomheden gå i arv til næste generation. Hvor arveafgiften til statskassen tidligere blev beregnet på baggrund af en kursværdifastsættelse med afsæt i formueskattekursen, skal virksomhederne ved generationsskifte nu betale arveafgift af deres reelle handelsværdi.

Spørgsmålet er derfor, om virksomhedsejerne har haft det for godt, eller om skatteministeren med sin afskaffelse af formueskattekursen har skudt både virksomhederne og statskassen i foden?

Ifølge de fem eksperter inden for skatte- og selskabsret, som Mandag Morgen har bedt om at vurdere argumenterne fra henholdsvis virksomhedsejer Peter Foss og skatteminister Benny Engelbrecht, hælder dommen til begge sider. Overordnet er der enighed blandt eksperterne om, at formueskattecirkulæret langtfra var perfekt, og at der var tale om en favorabel ordning for virksomhederne, der i nogle tilfælde blev misbrugt.

Login