Epigenetik er genernes styresystem

Det var et kæmpe fremskridt, da det menneskelige genom blev kortlagt i 2001. Nogenlunde samtidig begyndte forskere også at kortlægge et andet, parallelt system i vores celler, epigenetikken. Det fungerer populært sagt som det styresystem, der afgør, hvordan generne kommer til udtryk.

Det viser sig, at mange sygdomme, først og fremmest kræft, hænger sammen med fejl i epigenetikken, der betyder, at vores gener får de forkerte instrukser.

En af de førende danske forskere på området er professor Kristian Helin, direktør for Biotech Research & Innovation Centre ved Københavns Universitet. Her leder han en forskningsgruppe i epigenetik, og et af målene er at udvikle såkaldt præcisionsmedicin, det vil sige behandlinger, som ikke alene er rettet mod en bestemt sygdom, men som er baseret på en forståelse af det, der fremkalder sygdommen.

Login