EU’s agenturer har godt 10.000 ansatte og kun lidt rod i butikken

Slovakiet, Rumænien, Bulgarien, Cypern og Kroatien er de eneste EU-lande, der ikke huser et EU-agentur. Holland, Belgien og Luxemburg er klare topscorere. Agenturerne har kun lidt rod i butikken, lyder det fra EU’s Revisionsret.

Mandag aften stod det klart, at Danmark trods et flot og brugbart kandidatur trak nitten, da EU-landene skulle beslutte, hvor Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA, skal placeres som følge af Storbritanniens Brexit.

I et tæt opløb mellem Milano og Amsterdam endte hollænderne med at løbe med EMA’s knap 800 vellønnede arbejdspladser, mens Paris fremover skal huse EBA med godt 160 ansatte.

LÆS OGSÅ: Tre lektier fra den tabte kamp om lægemiddelagenturet

Der er både megen logik og meget lidt logik, når man lader blikket vandre ned over listen med de 41 EU-agenturer, der med deres knap 10.400 ansatte ligger spredt ud over 22 af de 27 EU-lande, der vil være tilbage, når Storbritannien siger farvel i 2019. Se tekstboks.

Logik på flere planer

Eksempelvis giver det god mening, at Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ligger i Stockholm, eftersom Sverige har et glimrende offentligt sundhedssystem.

Omvendt kan det være svært at se logikken i, at Det Europæiske Agentur for Uddannelse inden for retshåndhævelse ligger i Ungarn, hvor de statslige myndigheder ikke ligefrem fremstår som et lysende eksempel på en velfungerende retsstat for resten af Unionen.

Omvendt er det klart, at man fra EU’s side bliver nødt til at sprede nogle af de EU-finansierede arbejdspladser ud over medlemslandene i stedet for at samle alt i Bruxelles og Luxemburg, hvor de i forvejen har tusinder af EU-arbejdspladser i relation til kommissionen, parlamentet og domstolen.

Også Frankfurt er med 2.600 job i Den Europæiske Centralbank allerede rigeligt tilgodeset.

Kritik af agenturer

EU’s Revisionsret – The European Court of Auditors – fremlagde forleden sin rapport efter den årlige gennemgang af aktiviteterne i de 41 agenturer, hvor man har gennemført analyser, kontrolleret pengestrømme og evalueret agenturernes performance inden for områder som HR, offentlige indkøb, transparens osv.

Rapporten konstaterer, at der er problemer med både HR, offentlige indkøb og en uhensigtsmæssig mangel på it-mæssig harmonisering agenturerne imellem, selv om dette kunne give en række fordele.

Den hårdeste enkeltkritik rammer i øvrigt Det Europæiske Medicinagentur, EMA, som bliver placeret i Holland, når Brexit er en realitet. EMA har ikke haft ordentligt styr på it-management og projektstyring, hvilket ifølge rapporten har fordyret processer og gjort agenturet ’kritisk afhængigt’ af eksterne leverandører.

Det samlede budget for de 41 agenturer var i 2016 på omkring 3,4 mia. euro – godt 25 mia. kr. Heraf kom 2,4 mia. euro fra EU’s budget, mens den sidste milliard euro kom fra gebyrer fra virksomheder, EU-lande og tredjelande.

I øvrigt afleverede konsulenthuset Deloitte i november 2016 en større udredning, ’How do EU agencies and other bodies contribute to the Europe 2020 Strategy and to the Juncker Commission Agenda?’, der beskriver, hvordan agenturerne bedst bidrager til EU’s overordnede politikker.

Her er EU’s 41 agenturer placeret

Holland: Den Europæiske Politienhed (Europol), 737 ansatte. Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust), 245 ansatte. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), 768 ansatte.

Tyskland: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), 774 ansatte. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), 139 ansatte.

Danmark: Det Europæiske Miljøagentur (EEA), 208 ansatte.

Sverige: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), 260 ansatte.

Finland: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), 578 ansatte.

Estland: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), 144 ansatte.

Letland: Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret), 27 ansatte.

Litauen: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE), 45 ansatte.

Polen: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex), 365 ansatte.

Tjekkiet: Det Europæiske GNSS-agentur (GSA), 160 ansatte.

Østrig: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), 105 ansatte.

Ungarn: Den Europæiske Unions Agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol), 51 ansatte. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), 59 ansatte.

Grækenland: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), 122 ansatte. Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), 69 ansatte.

Slovenien: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER), 103 ansatte.

Malta: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), 125 ansatte.

Italien: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 443 ansatte. Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF), 130 ansatte. Spanien: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA), 64 ansatte. Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), 910 ansatte. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), 65 ansatte.

Portugal: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA), 101 ansatte. Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA), 246 ansatte.

Frankrig: EF-Sortsmyndigheden (OCVV), 44 ansatte. Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA), 155 ansatte. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), 204 ansatte. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), 161 ansatte.

Luxembourg: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT), 225 ansatte. EU’s atomagentur (Euratom), 17 ansatte. EU’s agentur for forbrugerbeskyttelse, sundhed, landbrug og fødevarer (Chafea), 58 ansatte.

Belgien: Den Fælles Afviklingsinstans (SRB), 180 ansatte. EU’s eksekutivagentur for uddannelse, audiovisuelt og kultur (EACEA), 442 ansatte. EU’s eksekutivagentur for forskning (ERCEA), 461 ansatte. EU’s eksekutivagentur for Innovation og Netværk (INEA), 225 ansatte. Forvaltningsorganet for Forskning (REA), 628 ansatte. EU’s agentur for små og mellemstore virksomheder (EASME), 417 ansatte.

Irland: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), 104 ansatte.

Ingen agenturer: Slovakiet, Rumænien, Bulgarien, Cypern og Kroatien.

 

Forrige artikel Velkommen til MM Next! Velkommen til MM Next! Næste artikel Mette Frederiksen vandt – Løkke og Thulesen Dahl tabte Mette Frederiksen vandt – Løkke og Thulesen Dahl tabte

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.