EU’s agenturer har godt 10.000 ansatte og kun lidt rod i butikken

Slovakiet, Rumænien, Bulgarien, Cypern og Kroatien er de eneste EU-lande, der ikke huser et EU-agentur. Holland, Belgien og Luxemburg er klare topscorere. Agenturerne har kun lidt rod i butikken, lyder det fra EU’s Revisionsret.

Mandag aften stod det klart, at Danmark trods et flot og brugbart kandidatur trak nitten, da EU-landene skulle beslutte, hvor Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA, skal placeres som følge af Storbritanniens Brexit.

I et tæt opløb mellem Milano og Amsterdam endte hollænderne med at løbe med EMA’s knap 800 vellønnede arbejdspladser, mens Paris fremover skal huse EBA med godt 160 ansatte.

LÆS OGSÅ: Tre lektier fra den tabte kamp om lægemiddelagenturet

Der er både megen logik og meget lidt logik, når man lader blikket vandre ned over listen med de 41 EU-agenturer, der med deres knap 10.400 ansatte ligger spredt ud over 22 af de 27 EU-lande, der vil være tilbage, når Storbritannien siger farvel i 2019. Se tekstboks.

Logik på flere planer

Eksempelvis giver det god mening, at Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ligger i Stockholm, eftersom Sverige har et glimrende offentligt sundhedssystem.

Omvendt kan det være svært at se logikken i, at Det Europæiske Agentur for Uddannelse inden for retshåndhævelse ligger i Ungarn, hvor de statslige myndigheder ikke ligefrem fremstår som et lysende eksempel på en velfungerende retsstat for resten af Unionen.

Omvendt er det klart, at man fra EU’s side bliver nødt til at sprede nogle af de EU-finansierede arbejdspladser ud over medlemslandene i stedet for at samle alt i Bruxelles og Luxemburg, hvor de i forvejen har tusinder af EU-arbejdspladser i relation til kommissionen, parlamentet og domstolen.

Også Frankfurt er med 2.600 job i Den Europæiske Centralbank allerede rigeligt tilgodeset.

Kritik af agenturer

EU’s Revisionsret – The European Court of Auditors – fremlagde forleden sin rapport efter den årlige gennemgang af aktiviteterne i de 41 agenturer, hvor man har gennemført analyser, kontrolleret pengestrømme og evalueret agenturernes performance inden for områder som HR, offentlige indkøb, transparens osv.

Rapporten konstaterer, at der er problemer med både HR, offentlige indkøb og en uhensigtsmæssig mangel på it-mæssig harmonisering agenturerne imellem, selv om dette kunne give en række fordele.

Den hårdeste enkeltkritik rammer i øvrigt Det Europæiske Medicinagentur, EMA, som bliver placeret i Holland, når Brexit er en realitet. EMA har ikke haft ordentligt styr på it-management og projektstyring, hvilket ifølge rapporten har fordyret processer og gjort agenturet ’kritisk afhængigt’ af eksterne leverandører.

Det samlede budget for de 41 agenturer var i 2016 på omkring 3,4 mia. euro – godt 25 mia. kr. Heraf kom 2,4 mia. euro fra EU’s budget, mens den sidste milliard euro kom fra gebyrer fra virksomheder, EU-lande og tredjelande.

I øvrigt afleverede konsulenthuset Deloitte i november 2016 en større udredning, ’How do EU agencies and other bodies contribute to the Europe 2020 Strategy and to the Juncker Commission Agenda?’, der beskriver, hvordan agenturerne bedst bidrager til EU’s overordnede politikker.

Her er EU’s 41 agenturer placeret

Holland: Den Europæiske Politienhed (Europol), 737 ansatte. Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust), 245 ansatte. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), 768 ansatte.

Tyskland: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), 774 ansatte. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), 139 ansatte.

Danmark: Det Europæiske Miljøagentur (EEA), 208 ansatte.

Sverige: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), 260 ansatte.

Finland: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), 578 ansatte.

Estland: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), 144 ansatte.

Letland: Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret), 27 ansatte.

Litauen: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE), 45 ansatte.

Polen: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex), 365 ansatte.

Tjekkiet: Det Europæiske GNSS-agentur (GSA), 160 ansatte.

Østrig: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), 105 ansatte.

Ungarn: Den Europæiske Unions Agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol), 51 ansatte. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), 59 ansatte.

Grækenland: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), 122 ansatte. Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), 69 ansatte.

Slovenien: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER), 103 ansatte.

Malta: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), 125 ansatte.

Italien: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 443 ansatte. Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF), 130 ansatte. Spanien: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA), 64 ansatte. Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), 910 ansatte. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), 65 ansatte.

Portugal: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA), 101 ansatte. Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA), 246 ansatte.

Frankrig: EF-Sortsmyndigheden (OCVV), 44 ansatte. Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA), 155 ansatte. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), 204 ansatte. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), 161 ansatte.

Luxembourg: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT), 225 ansatte. EU’s atomagentur (Euratom), 17 ansatte. EU’s agentur for forbrugerbeskyttelse, sundhed, landbrug og fødevarer (Chafea), 58 ansatte.

Belgien: Den Fælles Afviklingsinstans (SRB), 180 ansatte. EU’s eksekutivagentur for uddannelse, audiovisuelt og kultur (EACEA), 442 ansatte. EU’s eksekutivagentur for forskning (ERCEA), 461 ansatte. EU’s eksekutivagentur for Innovation og Netværk (INEA), 225 ansatte. Forvaltningsorganet for Forskning (REA), 628 ansatte. EU’s agentur for små og mellemstore virksomheder (EASME), 417 ansatte.

Irland: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), 104 ansatte.

Ingen agenturer: Slovakiet, Rumænien, Bulgarien, Cypern og Kroatien.

 

Forrige artikel Velkommen til MM Next! Velkommen til MM Next! Næste artikel Mette Frederiksen vandt – Løkke og Thulesen Dahl tabte Mette Frederiksen vandt – Løkke og Thulesen Dahl tabte

Mogens Jensen: Her er de fire største  benspænd for ligestillingen

Mogens Jensen: Her er de fire største benspænd for ligestillingen

POLITIK Ligestillingsminister Mogens Jensen har store planer for den kommende politiske sæson. Han vil presse virksomheder til at få flere kvinder i topledelsen. Mænd skal tage en større del af barselsorloven. Danmark skal have et mindre kønsopdelt uddannelsessystem. Og så skal LGBTI-personer have flere rettigheder.

Seniorer vil pensioneres før tid – Folketinget vil hæve pensionsalderen

Seniorer vil pensioneres før tid – Folketinget vil hæve pensionsalderen

POLITIK Om kort tid stiger pensionsalderen endnu engang. Og i takt med den højere pensionsalder stiger modløsheden blandt danskere, der ikke kan overskue flere år med fysisk og psykisk krævende arbejde. Landets største pensionsselskaber, forskere og Ældre Sagen opfordrer til et øget fokus på det gode og fleksible arbejdsliv. 

Det får seniorer til at blive længere i job

Det får seniorer til at blive længere i job

POLITIK Seniorerne har en ønskeseddel til landets politikere og virksomheder, hvis de skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Øverst på sedlen står ønsket om flere seniordage og længere ferie, godt socialt arbejdsmiljø og tillid til ledelsen. Det viser stor undersøgelse med 16.000 personer.

Regeringen vil rydde op i pensionsregler

Regeringen vil rydde op i pensionsregler

POLITIK Regeringen er på vej med kommission, der skal undersøge, om man kan forenkle reglerne for fleksibel tilbagetrækning, og om den nuværende stigning i pensionsalderen skal stoppe ved 70 år. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil samtidig investere mere i det sunde arbejdsliv.

Politikerne har taget den økonomiske taktstok tilbage

Politikerne har taget den økonomiske taktstok tilbage

ØKONOMI Sidste gang en økonomisk krise lammede verden, gemte de folkevalgte sig bag kølige teknokrater. Den hårdt tilkæmpede aftale fra EU-topmødet fortæller en ny historie. Mens centralbankernes værktøjskasse er ved at være tom, er selv tyskerne nu sluppet fri af spændetrøjen. Finanspolitikken er tilbage.  

Det lyksalige klimavalg

Det lyksalige klimavalg

KOMMENTAR Kan man købe sig lykkelig? Jeg tror det ikke, men jeg tror, at man ved at handle på noget godt kan opnå en fornemmelse af lykke. Den nye vare på hylden, som gør mig lykkelig, er den, som handler om et bedre klima. Produkter, som gør det nemt for forbrugeren at vælge klimarigtigt, som er produceret ansvarligt og lavet for at sætte positive aftryk.

Offentlige ledere skal stadig have det lange lys på

Offentlige ledere skal stadig have det lange lys på

LEDELSE Rygterne om strategiernes død i kølvandet på coronakrisen er stærkt overdrevne, men indholdet i det offentliges strategiske arbejde har ændret sig. Særligt fire nye spørgsmål melder sig.

Frederiksen har fundet sin europæiske vej

Frederiksen har fundet sin europæiske vej

POLITIK Sommerens store forlig i EU, der sender milliardstøtte til Sydeuropa, koster Danmark halvanden ’Arne-reform’ – 4,5 milliarder kroner – om året. Alligevel vil statsministeren have opbakning i Folketinget og erhvervslivet til sin europapolitiske kurs, der trods det højere EU-kontingent, bygger på stram finanspolitik og grøn realisme.

For stor til denne verden

For stor til denne verden

DIGITAL OMSTILLING Den amerikanske kongres kæmper om en mulig opsplitning af techgiganterne – men løsningen er ikke åbenbar.

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

GRØN OMSTILLING Esbjerg boomer, Aalborg Portland er CO2-neutral, og Hobro fører på brint. Tag med på tur i det forandrede Danmark anno 2031, sådan som det tager sig ud i Mandag Morgens scenarie.

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

GRØN OMSTILLING Danmark vil i fremtiden kunne producere fire gange så meget strøm, som vi selv kan bruge. Derfor melder regeringen og Danmarks største virksomheder sig nu ind i udviklingen af det nye energiindustrielle kompleks i Europa, hvor grøn brint skal erstatte olie og gas. Danmarks brintsatsning er inspireret af Holland, der på sin side køber både vindmøller, fjernvarme og bedre klimastatistikker i Danmark.

Hollandsk diplomat:

Hollandsk diplomat: "Brint er the missing link i den grønne omstilling"

GRØN OMSTILLING Hollands særlige brintambassadør, Noé van Hulst, hilser Danmark velkommen som en ny og ambitiøs spiller i den hastigt voksende europæiske brintindustri. Hans vision er et transeuropæisk brintnetværk baseret på genbrugte gasrørledninger – og danske vindmøller spiller en central rolle.

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

GRØN OMSTILLING Esbjerg Havn er Europas absolut førende inden for udskibning af havvindmøller. Antallet af havvindmøller i Europa vil vokse til det 20-dobbelte over de næste tre årtier. Danmarks yngste storby står foran kraftig grøn vækst og en kraftig internationalisering.

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

LEDELSE Margrethe Vestager har en irritation: Moderne politik går djævelsk hurtigt, og politikeres kommunikation handler efterhånden om alt andet end selve politikken. På trods af at hun for mange er billedet på den moderne politiker, der er god på både Twitter og klassiske medier, betragter hun sig selv som gammeldags. Grundighed er en dyd, der bør bevares.

Fremtidens arbejde kalder

Fremtidens arbejde kalder

KOMMENTAR Industrialderens tid er for alvor sluttet med coronakrisen. Nu kan vi se, at digitale og fleksible løsninger er vejen frem for et sundt arbejdsliv. Derfor er det ikke nok at gøre noget for Arne – vi må også sørge for, at hans børn og børnebørn ikke ender ligesom ham. 

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

KOMMENTAR: Indiens byer vokser vildt, og det samme gør udfordringerne med at håndtere forurening, klimabelastning og den grundlæggende forsyning med vand og sanitet. Indiens smart city-program skal bruge ny teknologi til at stimulere vækst og udvikling, samtidig med at man undgår, at forureningen forværres yderligere.

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

POLITIK OG VELFÆRD Efter sommerferien fremlægger regeringen sit forslag til en tidlig ret til folkepension. Reformen bygger først og fremmest på, hvor længe danskerne har været på arbejdsmarkedet, og ikke på den branche, man har arbejdet i. Reformen tager ifølge Mandag Morgens oplysninger også højde for store kønsforskelle. Topledere i fagbevægelsen hilser forslaget velkommen.

Lederaktivisterne kommer

Lederaktivisterne kommer

LEDELSE De leder med deres meningers mod, føler sig frem gennem shitstorme og bryder grænser og logik for at gå forrest for hjertesagen. Det er ikke nemt at være lederaktivist, men gøres det rigtigt, er der gevinster at hente på bundlinjen, i arbejdslivet og for selvforståelsen, skriver Mads Thimmer, CEO i Innovation Lab.

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

GRØN OMSTILLING Regeringens nye biomasselov vil ikke sikre et bæredygtigt forbrug af biobrændslerSå langt er eksperterne enige. Men hvad skal der så til? Mandag Morgen har samlet 11 konkrete forslag fra eksperter i klima, energi og skovbrug.

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

POLITIK OG VELFÆRD Målet med det kontroversielle paradigmeskifte af udlændingepolitikken var at sende flere flygtninge tilbage til deres oprindelsesland, så snart det var muligt. Her godt et år senere ser kursskiftet nærmere ud til at have bidraget til lavere beskæftigelse.

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Rane Willerslev er fascineret af de store paradokser i tilværelsen og anbefaler en podcast, der udfordrer lytteren til at undre sig over det åndelige.

En sløv grøn kickstart

En sløv grøn kickstart

KOMMENTAR Hvis den grønne omstilling og genopretningen af samfundsøkonomien efter coronaen skal spille konstruktivt sammen, så må regeringen vise omverdenen sine kort og fortælle, hvordan den forestiller sig processen.

Er robotter ved at indtage dansk politik?

Er robotter ved at indtage dansk politik?

KOMMENTAR Taktiske manøvrer og strategiske hensyn dikteret af særlige rådgivere og spindoktorer har overtaget styringen af magthaverne. ”Ingen kommentarer” er ved at blive et problem for folkestyret, skriver John Wagner.

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

NY VIDEN En rundspørge til DI’s Virksomhedspanel viser, at 70 procent af virksomhederne har øget brugen af hjemmearbejde under nedlukningen. Af dem ønsker 40 procent mere hjemmearbejde fremover.

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

EKSKLUSIVT UDDRAG Intet er helligt for Donald Trump. Hverken forfatning, Taiwan, demokratiet i Hong Kong eller millioner af kinesiske muslimer i genopdragelseslejre, skriver hans forhenværende sikkerhedsrådgiver. I en aktuel bog om sin tid i Det Hvide Hus beskriver John Bolton den amerikanske præsident som en mand, der svigter alle demokratiske værdier for at sikre sit eget genvalg.

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

GRØN OMSTILLING Danskernes har fået smag for at arbejde fra distancen. Men det vil næppe give bedre plads på motorvejene, vurderer trafikforskere. Til gengæld kan det forstærke nedturen for den offentlige trafik, der er nødt til at tænke i helt nye baner. 

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Statsministerens helt særlige rådgiver Martin Rossen bliver lobbychef hos Danfoss. Han vil gerne ud af rampelyset, men både oppositionen og medierne vil holde skarpt øje med hans ageren fremover.

Design af en uperfekt fremtid

Design af en uperfekt fremtid

KOMMENTAR Fremtidsscenarier kan give kød og blod til virksomhedens strategiarbejde. Men de er ikke meget værd, hvis de kun tegner et rosenrødt billede af fremtiden. Virkeligheden er ikke perfekt – hverken nu eller i fremtiden – og derfor er uperfekte fremtidsscenarier det bedste grundlag for at forestille sig, hvad der fører til succes.

Teknologi i den gode sags tjeneste

Teknologi i den gode sags tjeneste

Af og til møder man eksempler på teknologi, der kan mobilisere det bedste i mennesker, og som gør det muligt for os at skabe værdi, som var utænkelig uden teknologien.  

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

KOMMENTAR Hvis beskæftigelsesministeren vil have flere danskere til at efteruddanne sig, skal vi være bedre til at forstå, hvorfor så mange kortuddannede og ufaglærte ikke vil tilbage på skolebænken. Økonomiske incitamenter spiller ofte kun en mindre rolle, skriver konsulent Per Andersen.

Om at genforhandle det normale

Om at genforhandle det normale

LEDELSE Coronakrisen har haft omkostninger, men også vist nye veje. Nu handler det om at genforhandle rutinerne – med det bedste af det gamle og det nye. Der er bare den hage, at vi slet ikke er enige om, hvad det bedste er, skriver Klaus Majgaard.

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

GRØN OMSTILLING Et nyt forslag fra Københavns Kommune kræver bæredygtighedscertificering af alment boligbyggeri. Det åbner spørgsmålet, om samfundet kan tillade sig at kræve mere grøn omstillingsvilje af de fattigste lejere end af boligejerne. Boligforeningerne frygter, at dyre miljøkrav vil svække andelen af almennyttige boliger i byerne yderligere. 

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Brexit vil ramme dansk eksport uanset udfaldet af de aktuelt fastkørte forhandlinger med EU, estimerer Copenhagen Economics i ny analyse. Med en frihandelsaftale forventes eksporten af varer og tjenester til Storbritannien i 2030 at være mellem 12 og 17 procent lavere, end hvis Storbritannien fortsat var medlem af EU.