EU’s agenturer har godt 10.000 ansatte og kun lidt rod i butikken

Slovakiet, Rumænien, Bulgarien, Cypern og Kroatien er de eneste EU-lande, der ikke huser et EU-agentur. Holland, Belgien og Luxemburg er klare topscorere. Agenturerne har kun lidt rod i butikken, lyder det fra EU’s Revisionsret.

Claus Kragh

Mandag aften stod det klart, at Danmark trods et flot og brugbart kandidatur trak nitten, da EU-landene skulle beslutte, hvor Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA, skal placeres som følge af Storbritanniens Brexit.

I et tæt opløb mellem Milano og Amsterdam endte hollænderne med at løbe med EMA’s knap 800 vellønnede arbejdspladser, mens Paris fremover skal huse EBA med godt 160 ansatte.

LÆS OGSÅ: Tre lektier fra den tabte kamp om lægemiddelagenturet

Der er både megen logik og meget lidt logik, når man lader blikket vandre ned over listen med de 41 EU-agenturer, der med deres knap 10.400 ansatte ligger spredt ud over 22 af de 27 EU-lande, der vil være tilbage, når Storbritannien siger farvel i 2019. Se tekstboks.

Logik på flere planer

Eksempelvis giver det god mening, at Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ligger i Stockholm, eftersom Sverige har et glimrende offentligt sundhedssystem.

Omvendt kan det være svært at se logikken i, at Det Europæiske Agentur for Uddannelse inden for retshåndhævelse ligger i Ungarn, hvor de statslige myndigheder ikke ligefrem fremstår som et lysende eksempel på en velfungerende retsstat for resten af Unionen.

Omvendt er det klart, at man fra EU’s side bliver nødt til at sprede nogle af de EU-finansierede arbejdspladser ud over medlemslandene i stedet for at samle alt i Bruxelles og Luxemburg, hvor de i forvejen har tusinder af EU-arbejdspladser i relation til kommissionen, parlamentet og domstolen.

Også Frankfurt er med 2.600 job i Den Europæiske Centralbank allerede rigeligt tilgodeset.

Kritik af agenturer

EU’s Revisionsret – The European Court of Auditors – fremlagde forleden sin rapport efter den årlige gennemgang af aktiviteterne i de 41 agenturer, hvor man har gennemført analyser, kontrolleret pengestrømme og evalueret agenturernes performance inden for områder som HR, offentlige indkøb, transparens osv.

Rapporten konstaterer, at der er problemer med både HR, offentlige indkøb og en uhensigtsmæssig mangel på it-mæssig harmonisering agenturerne imellem, selv om dette kunne give en række fordele.

Den hårdeste enkeltkritik rammer i øvrigt Det Europæiske Medicinagentur, EMA, som bliver placeret i Holland, når Brexit er en realitet. EMA har ikke haft ordentligt styr på it-management og projektstyring, hvilket ifølge rapporten har fordyret processer og gjort agenturet ’kritisk afhængigt’ af eksterne leverandører.

Det samlede budget for de 41 agenturer var i 2016 på omkring 3,4 mia. euro – godt 25 mia. kr. Heraf kom 2,4 mia. euro fra EU’s budget, mens den sidste milliard euro kom fra gebyrer fra virksomheder, EU-lande og tredjelande.

I øvrigt afleverede konsulenthuset Deloitte i november 2016 en større udredning, ’How do EU agencies and other bodies contribute to the Europe 2020 Strategy and to the Juncker Commission Agenda?’, der beskriver, hvordan agenturerne bedst bidrager til EU’s overordnede politikker.

Her er EU’s 41 agenturer placeret
Holland: Den Europæiske Politienhed (Europol), 737 ansatte. Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust), 245 ansatte. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), 768 ansatte.

Tyskland: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), 774 ansatte. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), 139 ansatte.

Danmark: Det Europæiske Miljøagentur (EEA), 208 ansatte.

Sverige: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), 260 ansatte.

Finland: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), 578 ansatte.

Estland: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), 144 ansatte.

Letland: Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret), 27 ansatte.

Litauen: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE), 45 ansatte.

Polen: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex), 365 ansatte.

Tjekkiet: Det Europæiske GNSS-agentur (GSA), 160 ansatte.

Østrig: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), 105 ansatte.

Ungarn: Den Europæiske Unions Agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol), 51 ansatte. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), 59 ansatte.

Grækenland: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), 122 ansatte. Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), 69 ansatte.

Slovenien: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER), 103 ansatte.

Malta: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), 125 ansatte.

Italien: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 443 ansatte. Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF), 130 ansatte. Spanien: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA), 64 ansatte. Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), 910 ansatte. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), 65 ansatte.

Portugal: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA), 101 ansatte. Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA), 246 ansatte.

Frankrig: EF-Sortsmyndigheden (OCVV), 44 ansatte. Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA), 155 ansatte. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), 204 ansatte. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), 161 ansatte.

Luxembourg: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT), 225 ansatte. EU’s atomagentur (Euratom), 17 ansatte. EU’s agentur for forbrugerbeskyttelse, sundhed, landbrug og fødevarer (Chafea), 58 ansatte.

Belgien: Den Fælles Afviklingsinstans (SRB), 180 ansatte. EU’s eksekutivagentur for uddannelse, audiovisuelt og kultur (EACEA), 442 ansatte. EU’s eksekutivagentur for forskning (ERCEA), 461 ansatte. EU’s eksekutivagentur for Innovation og Netværk (INEA), 225 ansatte. Forvaltningsorganet for Forskning (REA), 628 ansatte. EU’s agentur for små og mellemstore virksomheder (EASME), 417 ansatte.

Irland: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), 104 ansatte.

Ingen agenturer: Slovakiet, Rumænien, Bulgarien, Cypern og Kroatien.

 


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu