Færre unge mangler praktikplads

Ny analyse viser, at manglen på praktikpladser er faldet 9 pct. det seneste år, men også at der oprettes færre ordinære praktikpladser til fordel for korte praktikforløb. Minister er klar til at tale med parterne om praktikpladssituationen. 

Foto: Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix
Anders Rostgaard BirkmannKlaus Dalgas

Med det økonomiske opsving blæser der mildere vinde over praktikpladsområdet. En helt ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at manglen på praktikpladser er faldet med 9 pct. det seneste år. 

”Det er naturligvis positivt og et skridt i den rigtige retning. Men det er bekymrende, at der fortsat mangler mere end 10.000 praktikpladser, når opsvinget buldrer derudad, som vi ser lige nu,” siger chefanalytiker Mie Dalskov Pihl fra AE-rådet. 

”Virksomhederne taler meget om, at de mangler arbejdskraft. Af den grund er det noget odiøst, at virksomhederne ikke er bedre til at løfte praktikpladsansvaret end, hvad tallene viser,” siger Mie Dalskov Pihl. 

Analysen viser, at der samlet set manglede 10.330 praktikpladser i maj 2018 mod 11.370 i samme måned året før – et fald på 9 pct. Før finanskrisen i 2008 manglede der i gennemsnit mellem 4.000 og 5.000 praktikpladser på det danske arbejdsmarked.

Dette tal er steget støt frem til midten af 2016, hvor der manglede næsten 13.000 praktikpladser. På den baggrund lavede regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2016 en trepartsaftale om praktikpladser med en målsætning om at skaffe 8.000 til 10.000 flere praktikpladser frem mod 2025.

Hos DI er der tilfredshed med, at manglen på praktikpladser ser ud til at være på vej ned. 

”Virksomhederne skal være endnu mere på tæerne nu, fordi de faglærte og lærlingene ikke hænger på træerne. Hvis virksomhederne skal sikre sig arbejdskraft fremover, så skal man uddanne fremtidens arbejdskraft nu, hvor det går godt. Vi kan kun opfordre virksomhederne til at gøre sig umage med at deltage i denne uddannelsesindsats,” siger Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i DI.  

3F har lavet nye beregninger, der viser, at antallet af ordinære praktikaftaler er faldet fra 60 pct. af det samlede antal aftaler i 2015 til i dag kun cirka 54 pct. af det samlede antal. I trepartsaftalen om praktikpladser fra sommeren 2016 står der, at aftalen skal genforhandles, hvis der sker en forskydning i forholdet mellem korte og ordinære praktikforløb på mere end 5 pct. På den baggrund påpeger 3F, at parterne bør træde sammen igen. 

”Det er meget skuffende, at en stadig stigende del af praktikaftalerne er korte aftaler. Jeg mener, at det er på tide, at parterne omkring trepartsaftalerne træder sammen for at få dæmmet op for den her kedelige udvikling,” siger 3F-forbundssekretær Søren Heisel og fortsætter: 

”Vi får ikke flere elever til at vælge erhvervsuddannelserne, når en stadig stigende del af praktikaftalerne er korte. Det er ikke attraktivt at skulle lede efter en ny praktikplads igen og igen. Hvis vi skal have flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse, skal vi ikke bare have flere praktikpladser, vi skal have flere af de rigtige praktikpladser,” siger Søren Heisel. 

Dansk Byggeri: Ro på

Et af de steder, hvor de korte aftaler har været i stigning, er i byggeriet. Her vælger mange virksomheder at hente lærlinge, som er i skolepraktik. Derfor er aftalerne ofte kortere end de ordinære. 

”Jeg synes, at 3F skyder gråspurve med kanoner,” siger Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri. 

Hun erkender, at de korte aftaler er meget populære i byggebranchen. Især mange mindre bygge- og anlægsvirksomheder vil helst lave kortere praktikaftaler, fordi de stadig har krisen liggende på rygraden. 

”Mange af disse virksomheder tør ikke binde an med lange, treårige aftaler, fordi de på deres egen krop har mærket krisen for ikke så mange år siden. De er ganske enkelt nervøse for, om markedet igen skal begynde at dykke, og så vil de hellere lave kortere aftaler, som de så kan forny igen, hvis det fortsat går godt i virksomheden,” siger Louise Pihl. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er klar til at mødes med 3F for at diskutere eventuelle problemer omkring praktikaftalerne.  

”Jeg mødes jo med parterne nærmest på daglig basis undtagen her i sommerferien, så det kommer vi da helt sikkert til at snakke om. Jeg tager helt sikkert gerne en snak med 3F om denne problemstilling,” siger Troels Lund Poulsen. 

”Nogle af de udfordringer, virksomhederne har nu i forhold til mangel på arbejdskraft, er selvskabte, fordi man ikke har været dygtige nok til at skabe det nødvendige antal praktikpladser. Det er afgørende, at vi nu får skabt de nødvendige praktikpladser for vores unge mennesker, og jeg regner med, at vi her i efteråret kan gøre status på ambitionen,” siger ministeren. 


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu