Historien i tal

Fakta: De offentligt ansatte er blevet flere, men ikke per bruger

Niels Gustav Korsgaard Frederiksen

 

Nok er der kommet flere offentligt beskæftigede de seneste 15 år, men det samme er tilfældet for dem, der har behov for arbejdet, der udføres. Indenfor både sundhed, social beskyttelse og undervisning er der siden 2008 sket et fald i offentligt ansatte per bruger på op mod 12 procent. I kategorien social beskyttelse, der dækker over bl.a. plejehjem og daginstitutioner, skete der i perioden 2010 til 2020 et fald på hele 12 procent i offentligt ansatte per bruger. Omkring 2020 skete igen en stigning, men det skal ses i forbindelse med den nye ferielov, der betød, at ferie med løn måltes som beskæftigelse. Den voksende tendens fra 2020 er fælles for alle tre kategorier. Ser man på undervisning og sundhed var der i slutningen af 2020 henholdsvis 7,5 og 6,5 procent færre offentligt ansatte per bruger end i 2010, der er toppunkt for alle områderne. Undervisningsområdets store dyk i 2013 kan forklares med lærerlockouten, hvor næsten 70.000 offentligt ansatte lærere var i strejke.

Note: Befolkningen er brugerjusteret, sådan at der tages forbehold for, at forskellige aldersgrupper trækker forskelligt på de forskellige servicekategorier.
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu