Historien i tal

Fakta: Køn er afgørende for unges uddannelsesvalg

Kønsfordeling af førstevalg af uddannelse blandt 15-22-årige, procent.

Niels Gustav Korsgaard FrederiksenMaja Carolina Kastensand

Når unge skal vælge uddannelse, spiller køn stadig en stor rolle. 57 procent af de unge opfatter nemlig bestemte uddannelser som enten feminine eller maskuline – og det afspejles også i, hvilke uddannelser de unge tiltrækkes af. For næsten seks ud af ti unge mænd har uddannelsers ry som enten feminine eller maskuline betydning for deres valg, mens det samme gør sig gældende for 46 procent af unge kvinder. Kvinder udgør 88 procent af de unge, som har sygeplejerske og socialrådgiver som førstevalg, når de vælger uddannelse. For sosu-assistent- og pædagoguddannelsen er det henholdsvis 82 og 75 procent. Modsat forholder det sig på elektrikeruddannelsen, hvor 92 procent af de unge, som havde uddannelsen som førsteprioritet, var mænd. Samme tendens tegner sig for It-teknolog, hvor mænd udgør 91 procent, mens andelen for tømreruddannelsen er 90 procent. Uddannelser som multimediedesigner, statskundskab og jura placerer sig derimod i midten med en nogenlunde ligelig kønsfordeling.

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu