Historien i tal

Fakta: Set fra Davos er klimaet blevet en større risiko end økonomisk nød

Toptre globale risici i årene 2008–2024, rangeret efter største negative indflydelse på verdens befolkning, BNP og naturressourcer. Fordelt på fem områder.

Niels Gustav Korsgaard Frederiksen

Klimakrisen kan virke allestedsnærværende, men det er kun i løbet af de seneste ti år, at truslerne fra klimaet er blevet rangeret som de mest alvorlige af World Economic Forum i deres årlige 'Global Risks Perception Survey’. Helt frem til 2014 blev økonomiske trusler overvejende rangeret højere end klimarisici. I dag er billedet helt omvendt.

I dette års undersøgelse er 1.490 eksperter på tværs af akademia, erhvervsliv, regering og civilsamfund blevet spurgt, hvilke globale risici der vil have den største negative effekt på verdens befolkning, naturressourcer og BNP, i tilfælde af at en krise indtraf. Set i et tiårigt perspektiv er fire ud af de fem mest alvorlige trusler relateret til klimaet både i 2023 og i 2024.
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu