Historien i tal

Fakta: Udlændinge er ofte overkvalificerede til deres job

Overkvalifikationsraten for europæiske lande, procentandel af populationen mellem 20 og 64 år.

Niels Gustav Korsgaard FrederiksenMaja Carolina Kastensand

Udenlandsk arbejdskraft spiller en ikke uvæsentlig rolle på det danske arbejdsmarked. I 2022 bidrog international arbejdskraft med 255 milliarder kroner til Danmarks BNP1. Men de internationale kollegaer er oftere overkvalificerede til deres arbejde end danskerne. I 2021 var 34 procent af borgere med oprindelse uden for EU på det danske arbejdsmarked overkvalificerede til deres jobs. For arbejdskraft fra andre europæiske lande var overkvalifikationsraten 26 procent, mens det for danske statsborgere kun gjorde sig gældende for 13 procent. Samme billede tegnede sig i resten af EU. I gennemsnit er 40 procent af borgere med oprindelse uden for EU overkvalificerede til deres jobs, mens andelen for EU-borgere bosiddende i et andet EU-land er på 32 procent. For statsborgere er det kun 21 procent.

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu