Kommentar af 
Henrik Ørholst

Finanstilsynet foretager kun skrivebordsvurderinger af bankledelser

Når Finanstilsynet foretager en vurdering af kandidater til bestyrelse og direktion, er det en skrivebordsvurdering. Andre steder i EU er det en langt mere udførlig proces.

Danske Banks Jacob Aarup-Andersen (billedet) blev vejet og fundet for let af Finanstilsynet.
Danske Banks Jacob Aarup-Andersen (billedet) blev vejet og fundet for let af Finanstilsynet.Foto: Thomas Lekfeldt / Ritzau Scanpix

Jacob Aarup-Andersen blev vejet og fundet for let af Finanstilsynet.

Forløbet er i sig selv opsigtsvækkende, idet det normale er, at Fit & Proper-vurderingen først sker bagefter, når den nye ledende medarbejder er tiltrådt.

Indtil nu har praksis tilmed været lempelig, således at der indtil videre ikke er nogen topdirektører fra den finansielle sektor, der er blevet afvist. Dette fremgår også af et diskussionspapir om Fit & Proper-reglerne, som Finanstilsynet selv har udarbejdet.

Argumentet har hidtil været, at det var bankernes bestyrelser og direktioner, som havde ledelsesansvaret. Chefen for Finanstilsynet, Jesper Berg, mener også, at Danmark har grebet mindre ind end vores nabolande.

Diskussionspapiret blev fremlagt på en konference i november 2016 med 200 deltagere – både praktikere og teoretikere. Det er endda blevet rundsendt, således at nye synspunkter kunne blive fremlagt.

Når Finanstilsynet har taget hul på denne – meget fornuftige – diskussion er det fordi, der var for mange direktører og bestyrelsesmedlemmer i den finansielle sektor, som ikke var dygtige nok. I diskussionspapiret henvises til egenrådige direktører, som ikke fik det fornødne modspil fra deres bestyrelse.

Udgangspunktet er således, at Finanstilsynet skal være en slags overbestyrelse, som skal sikre, alt foregår ordentligt og redeligt.

Ingen interviews i Danmark

Den største svaghed ved processen er, at Finanstilsynet kun foretager en “skrivebordsvurdering”, som de selv betegner det.

Processen foregår via et spørgeskema, som kan underskrives med en digital signatur. Der er ikke et interview, referencetagning eller noget tilsvarende. 

Tillid er derfor et stort element. Der sker ikke nogen kontrol eller efterprøvning. Kun oplysninger fra CVR-registeret og en straffeattest.

Her er Storbritannien et stykke foran Danmark, og de bruger bl.a. interviews i Fit & Proper-vurderingen.

Den Europæiske Centralbank (ECB) bruger også interviews for at kunne sammenstykke et mere klart billede af det nye medlem af ledergruppen/bestyrelsen. Endvidere mener de også, at det er et godt redskab til at styre forventningerne til, hvad der ligger i det konkrete job.

Det er bekymrende, at man i Danmark ikke har denne praksis. Det svarer til, at man ansætter en ny medarbejder uden at møde vedkommende.

Hollænderne er skrappe 

I Danmark er Finanstilsynets vurdering enten et afslag eller en godkendelse.

I ECB kan man blive betinget godkendt. Det betyder, at man kan blive godkendt, hvis man på et senere tidspunkt gennemgår en uddannelse, eller - som med Jacob Aarup-Andersen - får mere erfaring indenfor retail banking.

Holland er skrappe. Her deltager finanstilsynet som observatør på bestyrelsesmøderne for på den måde at sikre, at man til stadig er Fit & Proper. Dermed har de også et løbende indblik i, hvordan hele bestyrelsen og de enkelte medlemmer fungerer.

Det er en klar styrke. Dermed kan man gribe ind, hvis der sker en uheldig udvikling.

I Danmark har der været forslag om, at man skal have offentlige repræsentanter ind i bankbestyrelserne. Det vil være forkert. 

Der er brug for høj sagkyndighed i den finansielle sektor, som bliver mere og mere kompliceret, og ulempen ved offentlige repræsentanter er, at det rykker ved det ledelsesmæssige ansvar. Det skal stadig være i banken.

Man kan diskutere, om Finanstilsynet i Danmark har været for slappe i hele affæren om Danske Bank. Men særligt problematisk er, at vurderingen af ledelsen er en skrivebordsvurdering og ikke en mere dybdegående vurdering, hvor også et interview bliver taget med ind i processen.

Sammenlignet med en headhunters arbejdsproces er det uprofessionelt.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu